Přehled VZ v roce 2012

Dotaz byl úspěšný.

Jana Gutierrez

Povinný subjekt: Ministerstvo kultury

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám tímto o informaci o počtu a finančním objemu všech veřejných
zakázek zadaných Vaší institucí v kalendářním roce 2012. Zajímá mě
počet a celkový objem a) zakázek malého rozsahu nad 100.000 Kč, b)
podlimitních zakázek, c) nadlimitních zakázek, celkem tedy šest
čísel,
např v následující formě:

a) 11 zakázek, 5.678.910 Kč
b) 8 zakázek, 12.234.567 Kč
c) 5 zakázek, 64.234.567 Kč

Rozhodným dnem pro určení roku rozumím datum udělení zakázky
dodavateli, za hodnotu zakázky považuji celkovou nabídkovou cenu
vítězného uchazeče, případně předpokládanou hodnotu rámcové smlouvy
či
dynamického nákupního systému. Informace o zrušených zakázkách
nepožaduji.

Pokud není některá z informací k dispozici, pošlete prosím alespoň
částečný výstup. Informace doručte elektronicky emailem.

S přátelským pozdravem,

Jana Gutierrez

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: Beneš Milan
Ministerstvo kultury

25/3/2013

Dobrý den,

 

Přílohou zasíláme požadované informace. Zároveň se omlouváme za opoždění.

 

Hezký den

 

S pozdravem

Ing. Milan Beneš

Referent oddělení veřejných zakázek

 

Ministerstvo kultury

odbor investic a veřejných zakázek

 

T     +420 257 085 383

E     [1][[1]email address]

W    [2]www.mkcr.cz

 

A     kancelář (office)        Milady Horákové 139, 160 41, Praha 6

A     sídlo (official)             Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1

 

References

Visible links
1. mailto:[[2]email address]
2. [3]http://www.mkcr.cz/

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
3. http://www.mkcr.cz/