Přehled VZ v roce 2012

Dotaz byl úspěšný.

Jana Gutierrez

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám tímto o informaci o počtu a finančním objemu všech veřejných
zakázek zadaných Vaší institucí v kalendářním roce 2012. Zajímá mě
počet a celkový objem a) zakázek malého rozsahu nad 100.000 Kč, b)
podlimitních zakázek, c) nadlimitních zakázek, celkem tedy šest
čísel,
např v následující formě:

a) 11 zakázek, 5.678.910 Kč
b) 8 zakázek, 12.234.567 Kč
c) 5 zakázek, 64.234.567 Kč

Rozhodným dnem pro určení roku rozumím datum udělení zakázky
dodavateli, za hodnotu zakázky považuji celkovou nabídkovou cenu
vítězného uchazeče, případně předpokládanou hodnotu rámcové smlouvy
či
dynamického nákupního systému. Informace o zrušených zakázkách
nepožaduji.

Pokud není některá z informací k dispozici, pošlete prosím alespoň
částečný výstup. Informace doručte elektronicky emailem.

S přátelským pozdravem,

Jana Gutierrez

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle platnych pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.podatelna.info a podle pravidel uvedenych na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Pokud bude zjisteno, ze Vase podani neobsahuje zakladni identifikaci odesilatele, tj. jmeno, prijmeni a bydliste (v pripade pravnicke osoby nazev a sidlo), nebude podani dale zpracovavano.

Sumarizace:
Datum doruceni: 12.2.2013 11:49:16
Predmet zpravy: Dotaz o informace podle dotaz - Přehled VZ v roce 2012

Prejeme Vam prijemny den

System Podatelna.info
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.podatelna.info and according to rules listed at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Should it be ascertained that your submission is lacking any of the basic sender identifiers, i.e., first name, last name, and address (for legal entities: name and registered seat), the submission shall not be processed any further.

Summary:
Date of delivery: 12.2.2013 11:49:16
Subject of the message: Dotaz o informace podle dotaz - Přehled VZ v roce 2012

Wishing you a pleasant day,

The Podatelna.info System

Ministerstvo dopravy

Vážená  paní   Gutierrez,

 

ministerstvo dopravy obdrželo dne 12. 2. 2013 Vaši žádost o poskytnutí
informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999
Sb"), v níž požadujete informace:

 

"o počtu a finančním objemu všech veřejných zakázek zadaných Vaší
institucí v kalendářním roce 2012. Zajímá mě počet a celkový objem

a) zakázek malého rozsahu nad 100.000 Kč,

b) podlimitních zakázek,

c) nadlimitních zakázek, celkem tedy šestčísel, např v následující formě:

    

     a) 11 zakázek, 5.678.910 Kč

     b) 8 zakázek, 12.234.567 Kč

     c) 5 zakázek, 64.234.567 Kč

    

Rozhodným dnem pro určení roku rozumím datum udělení zakázky dodavateli,
za hodnotu zakázky považuji celkovou nabídkovou cenu  vítězného uchazeče,
případně předpokládanou hodnotu rámcové smlouvy či dynamického nákupního
systému. Informace o zrušených zakázkách  nepožaduji."

 

        

K Vaší žádosti ministerstvo dopravy sděluje:

 

Ad a) zákázky malého rozsahu nad 100.000 Kč:

                64 zakázek         Kč 29 013 794,-- Kč bez DPH

 

Ad b) zakázky podlimitní

                1 zakázka            Kč 2 070 000,-- Kč bez DPH

 

Ad c) zakázky nadlimitní

                2 zakázky            Kč 29 842 200,-- Kč bez DPH

 

Komentář:

                Upozorňujeme na skutečnost, že se jedná pouze o čísla
orientační. Tyto zakázky byly soutěženy v roce 2012 a následně na ně  byly
uzavřeny smlouvy. V přehledu, který podáváme, nejsou zahrnuty veřejné
zakázky, které se uskutečnily prostřednictvím objednávek (do 250.000,- Kč
bez DPH) nebo  smlouvy, které jsou uzavřeny na víc let, např. na tři až
pět let.  

 

 

            S pozdravem

 

 

 

Ing. Jiří Hříbal

ředitel

Odbor bezpečnostní

 

 

č.j. 43/2013-030-Z106/6