Přehled VZ v roce 2012

Jana Gutierrez vznesl tento dotaz dotaz na Karlovarský kraj

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Jana Gutierrez

Povinný subjekt: Karlovarský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám tímto o informaci o počtu a finančním objemu všech veřejných
zakázek zadaných Vaší institucí v kalendářním roce 2012. Zajímá mě
počet a celkový objem a) zakázek malého rozsahu nad 100.000 Kč, b)
podlimitních zakázek, c) nadlimitních zakázek, celkem tedy šest
čísel,
např v následující formě:

a) 11 zakázek, 5.678.910 Kč
b) 8 zakázek, 12.234.567 Kč
c) 5 zakázek, 64.234.567 Kč

Rozhodným dnem pro určení roku rozumím datum udělení zakázky
dodavateli, za hodnotu zakázky považuji celkovou nabídkovou cenu
vítězného uchazeče, případně předpokládanou hodnotu rámcové smlouvy
či
dynamického nákupního systému. Informace o zrušených zakázkách
nepožaduji.

Pokud není některá z informací k dispozici, pošlete prosím alespoň
částečný výstup. Informace doručte elektronicky emailem.

S přátelským pozdravem,

Jana Gutierrez

Bocková Andrea, Karlovarský kraj

Dobrý den

Karlovarský kraj zveřejňuje na svých stránkách přehled veřejných zakázek za poslední 2 roky. Odpovědi na dotazy najdete na této stránce: http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/kar...

S pozdravem

Mgr. Andrea Bocková
Oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
Odbor kancelář hejtmana

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
tel: 354 222 203
mobil: 736 650 200
e-mail: [email address]
www.kr-karlovarsky.cz

ukázat citované pasáže

Jana Gutierrez zanechal/a poznámku ()

Úřad poskytl včas informaci o tom, že jeho VZ jsou zveřejněni na webu. Právě úplnost těchto informací jsme chtěli dotazem ověřit.