Přehled VZ v roce 2012

Dotaz byl částečně úspěšný.

Jana Gutierrez

Povinný subjekt: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám tímto o informaci o počtu a finančním objemu všech veřejných
zakázek zadaných Vaší institucí v kalendářním roce 2012. Zajímá mě
počet a celkový objem a) zakázek malého rozsahu nad 100.000 Kč, b)
podlimitních zakázek, c) nadlimitních zakázek, celkem tedy šest
čísel,
např v následující formě:

a) 11 zakázek, 5.678.910 Kč
b) 8 zakázek, 12.234.567 Kč
c) 5 zakázek, 64.234.567 Kč

Rozhodným dnem pro určení roku rozumím datum udělení zakázky
dodavateli, za hodnotu zakázky považuji celkovou nabídkovou cenu
vítězného uchazeče, případně předpokládanou hodnotu rámcové smlouvy
či
dynamického nákupního systému. Informace o zrušených zakázkách
nepožaduji.

Pokud není některá z informací k dispozici, pošlete prosím alespoň
částečný výstup. Informace doručte elektronicky emailem.

S přátelským pozdravem,

Jana Gutierrez

podatelna,

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 15.2.2013 22:48:30 v obsahu zprávy: Dotaz o informace podle dotaz - Přehled VZ v roce 2012 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 15.2.2013 22:48:30 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město PRAHA 18.2.2013 08:53:33

Vaše podání ze dne: 15.2.2013 22:48:30 v obsahu zprávy: Dotaz o informace podle dotaz - Přehled VZ v roce 2012 podané na adresu el. podatelny - [email address]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MHMPXOXDUYUJ
Datum zaevidování: 18.2.2013 08:52:39
Vaše evidenční údaje: Gutierrez Jana, Lucemburská /31, 13000 Praha 3, [FOI #295 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato.

S pozdravem Motejzíková Květoslava

............................

Tip:
Pokud chcete získat informaci o stavu vyřízení písemnosti, použijte web podatelnu
www.praha-mesto.cz

Informace pro všechny,

1 příloha

Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--------------------------------------------------------------------

Vážená paní, 
 
v příloze Vám zasílám dopis ředitele MHMP, týkající se Vaší žádosti o
informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Pro informaci Vám sděluji, že  originál  Vám bude  zaslán prostřednictvím
České pošty.
Přeji pěkný den,
 
Eliška Černochová
sekretariát ředitele MHMP

Jana Gutierrez zanechal/a poznámku ()

Odpověď nás odkazuje na web města - náš dotaz chtěl nicméně ověřit úplnost přehledu na webu. Nicméně úřad odpověděl a odpověděl včas (a to elektronicky i poštou).