Přehled VZ v roce 2012

Dotaz byl úspěšný.

Jana Gutierrez

Povinný subjekt: Liberecký kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám tímto o informaci o počtu a finančním objemu všech veřejných
zakázek zadaných Vaší institucí v kalendářním roce 2012. Zajímá mě
počet a celkový objem a) zakázek malého rozsahu nad 100.000 Kč, b)
podlimitních zakázek, c) nadlimitních zakázek, celkem tedy šest
čísel,
např v následující formě:

a) 11 zakázek, 5.678.910 Kč
b) 8 zakázek, 12.234.567 Kč
c) 5 zakázek, 64.234.567 Kč

Rozhodným dnem pro určení roku rozumím datum udělení zakázky
dodavateli, za hodnotu zakázky považuji celkovou nabídkovou cenu
vítězného uchazeče, případně předpokládanou hodnotu rámcové smlouvy
či
dynamického nákupního systému. Informace o zrušených zakázkách
nepožaduji.

Pokud není některá z informací k dispozici, pošlete prosím alespoň
částečný výstup. Informace doručte elektronicky emailem.

S přátelským pozdravem,

Jana Gutierrez

podatelna, Liberecký kraj

0" *H
010 +

podatelna, Liberecký kraj

0 *H
010
`He

Informace pro všechny,

1 příloha

Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
------------------------------------------------------------------

Dobrý den, paní Gutierrez,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost dle zákona 106/1999 Sb, o
svobodném přístupu k informacím.

 

Prosím Vás o potvrzení přijetí e-mailu.

 

Děkuji a přeji Vám příjemný zimní den.

 

[1]Logo_LK

Mgr. Michaela Kubíčková       
odbor kancelář hejtmana

oddělení tiskové a vnějších vztahů

____________________________________
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a  *  461 80  Liberec 2
tel.: +420 485 226 383  *  fax: +420 485 226 357
e-mail: [1]michaela.kubickova@kraj-lbc.cz  *  [2]www.kraj-lbc.cz

 

References

Visible links

References

Visible links
1. mailto:[email address]%c2%a0
2. http://www.kraj-lbc.cz/