Přehled VZ v roce 2012

Dotaz byl úspěšný.

Jana Gutierrez

Povinný subjekt: Královéhradecký kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám tímto o informaci o počtu a finančním objemu všech veřejných
zakázek zadaných Vaší institucí v kalendářním roce 2012. Zajímá mě
počet a celkový objem a) zakázek malého rozsahu nad 100.000 Kč, b)
podlimitních zakázek, c) nadlimitních zakázek, celkem tedy šest
čísel,
např v následující formě:

a) 11 zakázek, 5.678.910 Kč
b) 8 zakázek, 12.234.567 Kč
c) 5 zakázek, 64.234.567 Kč

Rozhodným dnem pro určení roku rozumím datum udělení zakázky
dodavateli, za hodnotu zakázky považuji celkovou nabídkovou cenu
vítězného uchazeče, případně předpokládanou hodnotu rámcové smlouvy
či
dynamického nákupního systému. Informace o zrušených zakázkách
nepožaduji.

Pokud není některá z informací k dispozici, pošlete prosím alespoň
částečný výstup. Informace doručte elektronicky emailem.

S přátelským pozdravem,

Jana Gutierrez

Informace pro všechny,

4 přílohy

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--
 

Od: Kučera Vladimír Mgr.
Královéhradecký kraj

1/3/2013

Dobrý den vážená paní,

v příloze e-mailu Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o informace ze dne
15.02.2013 (soubor IZ-15-VZ-2013-info.pdf).

Prosím Vás o potvrzení, že jste tento e-mail i jeho přílohu v pořádku
obdržela (postačuje stručná zpráva na e-mail, ze kterého Vám odpověď
odesílám).

S pozdravem

Mgr. Vladimír Kučera

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad │oddělení stížností a dozoru obcí
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Pivovarské náměstí 1245│500 03│Hradec Králové

tel.: 495 817 585│e-mail: [2][[1]email address]

[3]www.kralovehradeckykraj.eu│[4]www.kr-kralovehradecky.cz

 
Vstřícný, rychlý a profesionální úřad – spokojený občan.

 
Tato zpráva je podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

P Šetřte naše lesy. Prosím, netiskněte tuto zprávu a její případné
přílohy, jestliže to není skutečně nezbytné.

 
[5]Místo pro život

 
Královéhradecký kraj
NEJLEPŠÍ MÍSTO PRO ŽIVOT

1. místo ve srovnávacím průzkumu mezi kraji v ČR roku 2012

 
[6]Logo NC kvality ČR.jpg

 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Úspěšná organizace v rámci ocenění Národní ceny kvality ČR roku 2011

 

References

Visible links
2. mailto:[[2]email address]
3. [3]http://www.kralovehradeckykraj.eu/
4. [4]http://www.kr-kralovehradecky.cz/
5. "Místo pro život"
[5]http://www.mistoprozivot.com/cs/home

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
3. http://www.kralovehradeckykraj.eu/
4. http://www.kr-kralovehradecky.cz/
5. http://www.mistoprozivot.com/cs/home