Přehled VZ v roce 2012

Dotaz byl úspěšný.

Jana Gutierrez

Povinný subjekt: Pardubický kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám tímto o informaci o počtu a finančním objemu všech veřejných
zakázek zadaných Vaší institucí v kalendářním roce 2012. Zajímá mě
počet a celkový objem a) zakázek malého rozsahu nad 100.000 Kč, b)
podlimitních zakázek, c) nadlimitních zakázek, celkem tedy šest
čísel,
např v následující formě:

a) 11 zakázek, 5.678.910 Kč
b) 8 zakázek, 12.234.567 Kč
c) 5 zakázek, 64.234.567 Kč

Rozhodným dnem pro určení roku rozumím datum udělení zakázky
dodavateli, za hodnotu zakázky považuji celkovou nabídkovou cenu
vítězného uchazeče, případně předpokládanou hodnotu rámcové smlouvy
či
dynamického nákupního systému. Informace o zrušených zakázkách
nepožaduji.

Pokud není některá z informací k dispozici, pošlete prosím alespoň
částečný výstup. Informace doručte elektronicky emailem.

S přátelským pozdravem,

Jana Gutierrez

Blanka Horáčková, Pardubický kraj

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 14.2.2013 12:00:43 v obsahu zprávy: Dotaz o informace podle dotaz - Přehled VZ v roce 2012 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 14.2.2013 12:00:43 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Pardubický kraj 14.2.2013 12:39:08

Vaše podání ze dne: 14.2.2013 12:00:43 v obsahu zprávy: Dotaz o informace podle dotaz - Přehled VZ v roce 2012 podané na adresu el. podatelny - Instituce [Pardubický kraj vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUPAX00DKMJA
Datum zaevidování: 14.2.2013 12:30:39
Váš osobní přístupový kód: KUPASE03NAMD
Vaše evidenční údaje: Gutierrez Jana, Lucemburská 31/, 13003 Praha 33, [FOI #289 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Horáčková Blanka

............................

Tip:
Pokud chcete získat informaci o stavu vyřízení písemnosti, použijte web podatelnu.

Informace pro všechny,

ODPOVĚĎ BYLA POVINNÝM SUBJEKTEM ZASLÁNA NA NESPRÁVNOU E-MAILOVU ADRESU,
TÍMTO PŘEPOSÍLÁME:
--

Od: Pospíšilová Milada

27/2/2013

 

Vážená paní,

 

zasíláme Vám požadované informace, týkající se počtu a finančního objemu
všech veřejných zakázek, které byly v roce 2012 zadány Krajský úřadem
Pardubického kraje:

 

a)           Zakázky malého rozsahu nad 100.000 Kč:

Počet:            183

Hodnota:       60.011.449,74 Kč

 

b)           Podlimitní zakázky:

Počet:            21

Hodnota:       145.326.459,00 Kč

 

c)            Nadlimitní zakázky:

Počet:            2

Hodnota:       39.119.390,00 Kč

 

Podáváme Vám tuto informaci a jsme s pozdravem

 

 

Milada Pospíšilová

asistentka kanceláře ředitele úřadu

kancelář ředitele úřadu

Krajský úřad Pardubického kraje

telefon: 466 026 168

[1][[1]email address]

[2]www.pardubickykraj.cz

 

 

References

Visible links
1. mailto:[[2]email address]
2. [3]http://www.pardubickykraj.cz/

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
3. http://www.pardubickykraj.cz/