Přehled VZ v roce 2012

Instituce by měla/musí odpovědět poštou na tento dotaz.

Jana Gutierrez

Povinný subjekt: Kraj Vysočina

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám tímto o informaci o počtu a finančním objemu všech veřejných
zakázek zadaných Vaší institucí v kalendářním roce 2012. Zajímá mě
počet a celkový objem a) zakázek malého rozsahu nad 100.000 Kč, b)
podlimitních zakázek, c) nadlimitních zakázek, celkem tedy šest
čísel,
např v následující formě:

a) 11 zakázek, 5.678.910 Kč
b) 8 zakázek, 12.234.567 Kč
c) 5 zakázek, 64.234.567 Kč

Rozhodným dnem pro určení roku rozumím datum udělení zakázky
dodavateli, za hodnotu zakázky považuji celkovou nabídkovou cenu
vítězného uchazeče, případně předpokládanou hodnotu rámcové smlouvy
či
dynamického nákupního systému. Informace o zrušených zakázkách
nepožaduji.

Pokud není některá z informací k dispozici, pošlete prosím alespoň
částečný výstup. Informace doručte elektronicky emailem.

S přátelským pozdravem,

Jana Gutierrez

posta, Kraj Vysočina

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 14.2.2013 12:00:01 v obsahu zprávy: [[GFI1-SPAM-Header Checking]] - Dotaz o informace podle dotaz - Přehled VZ v roce 2012 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 14.2.2013 12:00:01 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 15.2.2013 09:10:32

Vážená paní / Vážený pane,

zato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto zprávu prosím neodpovídejte.

Vaše podání ze dne: 14.2.2013 12:00:01 doručené na adresu el. podatelny bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJIXOO7QNIM
Datum zaevidování: 15.2.2013 09:08:00
Váš osobní přístupový kód: KUJISE05IBVI
Vaše evidenční údaje: e-amilové podání, /,, [FOI #288 e-mail] ??
Předmět: obsahu zprávy: [[GFI1-SPAM-Header Checking]] - Dotaz o informace podle dotaz - Přehled VZ v roce 2012

Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy s předmětem:
"Zadost o stav KUJIXOO7QNIMKUJISE05IBVI"
na adresu [email address]

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

S pozdravem Grunová Jana

posta, Kraj Vysočina

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 14.2.2013 12:00:01 v obsahu zprávy: [[GFI1-SPAM-Header Checking]] - Dotaz o informace podle dotaz - Přehled VZ v roce 2012 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 14.2.2013 12:00:01 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 15.2.2013 09:10:32

Vážená paní / Vážený pane,

zato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto zprávu prosím neodpovídejte.

Vaše podání ze dne: 14.2.2013 12:00:01 doručené na adresu el. podatelny bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJIXOO7QNIM
Datum zaevidování: 15.2.2013 09:08:00
Váš osobní přístupový kód: KUJISE05IBVI
Vaše evidenční údaje: e-amilové podání, /,, [FOI #288 e-mail] ??
Předmět: obsahu zprávy: [[GFI1-SPAM-Header Checking]] - Dotaz o informace podle dotaz - Přehled VZ v roce 2012

Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy s předmětem:
"Zadost o stav KUJIXOO7QNIMKUJISE05IBVI"
na adresu [email address]

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

S pozdravem Grunová Jana

posta, Kraj Vysočina

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 14.2.2013 12:00:01 v obsahu zprávy: [[GFI1-SPAM-Header Checking]] - Dotaz o informace podle dotaz - Přehled VZ v roce 2012 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 14.2.2013 12:00:01 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 15.2.2013 09:10:32

Vážená paní / Vážený pane,

zato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto zprávu prosím neodpovídejte.

Vaše podání ze dne: 14.2.2013 12:00:01 doručené na adresu el. podatelny bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJIXOO7QNIM
Datum zaevidování: 15.2.2013 09:08:00
Váš osobní přístupový kód: KUJISE05IBVI
Vaše evidenční údaje: e-amilové podání, /,, [FOI #288 e-mail] ??
Předmět: obsahu zprávy: [[GFI1-SPAM-Header Checking]] - Dotaz o informace podle dotaz - Přehled VZ v roce 2012

Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy s předmětem:
"Zadost o stav KUJIXOO7QNIMKUJISE05IBVI"
na adresu [email address]

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

S pozdravem Grunová Jana

posta, Kraj Vysočina

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 14.2.2013 12:00:01 v obsahu zprávy: [[GFI1-SPAM-Header Checking]] - Dotaz o informace podle dotaz - Přehled VZ v roce 2012 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 14.2.2013 12:00:01 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 15.2.2013 09:10:32

Vážená paní / Vážený pane,

zato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto zprávu prosím neodpovídejte.

Vaše podání ze dne: 14.2.2013 12:00:01 doručené na adresu el. podatelny bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJIXOO7QNIM
Datum zaevidování: 15.2.2013 09:08:00
Váš osobní přístupový kód: KUJISE05IBVI
Vaše evidenční údaje: e-amilové podání, /,, [FOI #288 e-mail] ??
Předmět: obsahu zprávy: [[GFI1-SPAM-Header Checking]] - Dotaz o informace podle dotaz - Přehled VZ v roce 2012

Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy s předmětem:
"Zadost o stav KUJIXOO7QNIMKUJISE05IBVI"
na adresu [email address]

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

S pozdravem Grunová Jana

posta, Kraj Vysočina

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 14.2.2013 12:00:01 v obsahu zprávy: [[GFI1-SPAM-Header Checking]] - Dotaz o informace podle dotaz - Přehled VZ v roce 2012 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 14.2.2013 12:00:01 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 15.2.2013 09:10:32

Vážená paní / Vážený pane,

zato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto zprávu prosím neodpovídejte.

Vaše podání ze dne: 14.2.2013 12:00:01 doručené na adresu el. podatelny bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJIXOO7QNIM
Datum zaevidování: 15.2.2013 09:08:00
Váš osobní přístupový kód: KUJISE05IBVI
Vaše evidenční údaje: e-amilové podání, /,, [FOI #288 e-mail] ??
Předmět: obsahu zprávy: [[GFI1-SPAM-Header Checking]] - Dotaz o informace podle dotaz - Přehled VZ v roce 2012

Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy s předmětem:
"Zadost o stav KUJIXOO7QNIMKUJISE05IBVI"
na adresu [email address]

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

S pozdravem Grunová Jana

Hadámek Jiří, Kraj Vysočina

1 příloha

Prosím vraťte

 

S pozdravem
RNDr. Jiří Hadámek

oddělení správy databází a aplikací
odbor informatiky
mobil.:
tel.:      +420 564 602 316
fax.:     +420 564 602 432

e-mail:  [email address]

 

Krajský úřad Kraje Vysočina
[2]Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika
[1]logo IČ: 70890749, bank. spoj. Volksbank CZ, a.s., č.ú.:
4050005000/6800
web: [3]www.kr-vysocina.cz facebook:

 

 

References

Visible links
2. http://www.mapy.cz/#x=135745504@y=133485...
3. http://www.kr-vysocina.cz/

Jana Gutierrez zanechal/a poznámku ()

Úřad poslal odpovědi poštou, protože se mu odpověď nepodařilo zaslat elektronicky (zjevně mají nějaký systém doručenky, na kterou jsem přes infoprovsechny.cz neodpověděla. Odpověď poštou byla úplná. Úřadu jsem odpověděla, že odpověď zaslaná poštou mi stačí. Jakmile budu moci, uploaduji ji sem.