Přehled VZ v roce 2012

Dotaz byl úspěšný.

Jana Gutierrez

Povinný subjekt: Zlínský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám tímto o informaci o počtu a finančním objemu všech veřejných
zakázek zadaných Vaší institucí v kalendářním roce 2012. Zajímá mě
počet a celkový objem a) zakázek malého rozsahu nad 100.000 Kč, b)
podlimitních zakázek, c) nadlimitních zakázek, celkem tedy šest
čísel,
např v následující formě:

a) 11 zakázek, 5.678.910 Kč
b) 8 zakázek, 12.234.567 Kč
c) 5 zakázek, 64.234.567 Kč

Rozhodným dnem pro určení roku rozumím datum udělení zakázky
dodavateli, za hodnotu zakázky považuji celkovou nabídkovou cenu
vítězného uchazeče, případně předpokládanou hodnotu rámcové smlouvy
či
dynamického nákupního systému. Informace o zrušených zakázkách
nepožaduji.

Pokud není některá z informací k dispozici, pošlete prosím alespoň
částečný výstup. Informace doručte elektronicky emailem.

S přátelským pozdravem,

Jana Gutierrez

Zlínský kraj - podatelna, Zlínský kraj

2 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / The answer to your submission
Datum / Date: 14.2.2013 11:57:21
Předmět / Subject: Dotaz o informace podle dotaz - Přehled VZ v roce 2012
Identifikátor / Identier: KUZL0C0AYXWH

Foltýnová Zdeňka, Zlínský kraj

1 příloha

Vážená paní Gutierrezová,

na základě Vaší žádosti ze dne 14.2.2013 ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
Vám zasílám požadované informace:

V roce 2012 bylo zadáno:
39 zakázek malého rozsahu nad 100 tis. Kč bez DPH v hodnotě 18.354.725,- Kč
bez DPH
15 podlimitních zakázek v hodnotě 158.840.126,- Kč bez DPH
3 nadlimitní zakázky v hodnotě 107.974.881,- Kč bez DPH.

S pozdravem

Mgr. Zdeňka Foltýnová
právník
Odbor investic
Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
tel.: +420 577 043 890
http://www.kr-zlinsky.cz

------------------------------------------------
PID : KUZLX007N4J2
Značka : KUZL 12558/2013
Skupina : Písemnost (vložená do spisu)
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Investice
Věc : Poskytnutí informací
Věc ppodrobně : Poskytnutí informací
Datum podání : 27.2.2013 07:45:47
Stav spisu : Nevyřízeno