Přehled VZ v roce 2012

Dotaz byl úspěšný.

Jana Gutierrez

Povinný subjekt: Olomoucký kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám tímto o informaci o počtu a finančním objemu všech veřejných
zakázek zadaných Vaší institucí v kalendářním roce 2012. Zajímá mě
počet a celkový objem a) zakázek malého rozsahu nad 100.000 Kč, b)
podlimitních zakázek, c) nadlimitních zakázek, celkem tedy šest
čísel,
např v následující formě:

a) 11 zakázek, 5.678.910 Kč
b) 8 zakázek, 12.234.567 Kč
c) 5 zakázek, 64.234.567 Kč

Rozhodným dnem pro určení roku rozumím datum udělení zakázky
dodavateli, za hodnotu zakázky považuji celkovou nabídkovou cenu
vítězného uchazeče, případně předpokládanou hodnotu rámcové smlouvy
či
dynamického nákupního systému. Informace o zrušených zakázkách
nepožaduji.

Pokud není některá z informací k dispozici, pošlete prosím alespoň
částečný výstup. Informace doručte elektronicky emailem.

S přátelským pozdravem,

Jana Gutierrez

e-podatelna Olomoucký kraj, Olomoucký kraj

0 *H
010
`He

Informace pro všechny,

1 příloha

Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--------------------------------------------------------------------

Vážená paní Gutierrez,


dne 14. února 2013 jsme obdrželi Vaši žádost o informace podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Na základě Vaší žádosti v příloze poskytujeme informace v rozsahu a
struktuře jak bylo požadováno.

S pozdravem

Ing. Svatava Špalková
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor investic a evropských programů
Oddělení veřejných zakázek
Tel.: 585 508 464, 724 062 419
Fax: 585 508 429
[1][email address]
[2]www.kr-olomoucky.cz

ukázat citované pasáže