Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jana Gutierrez prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Přehled VZ v roce 2012

Čekáme, až si Jana Gutierrez přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jana Gutierrez

Povinný subjekt: Moravskoslezský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám tímto o informaci o počtu a finančním objemu všech veřejných
zakázek zadaných Vaší institucí v kalendářním roce 2012. Zajímá mě
počet a celkový objem a) zakázek malého rozsahu nad 100.000 Kč, b)
podlimitních zakázek, c) nadlimitních zakázek, celkem tedy šest
čísel,
např v následující formě:

a) 11 zakázek, 5.678.910 Kč
b) 8 zakázek, 12.234.567 Kč
c) 5 zakázek, 64.234.567 Kč

Rozhodným dnem pro určení roku rozumím datum udělení zakázky
dodavateli, za hodnotu zakázky považuji celkovou nabídkovou cenu
vítězného uchazeče, případně předpokládanou hodnotu rámcové smlouvy
či
dynamického nákupního systému. Informace o zrušených zakázkách
nepožaduji.

Pokud není některá z informací k dispozici, pošlete prosím alespoň
částečný výstup. Informace doručte elektronicky emailem.

S přátelským pozdravem,

Jana Gutierrez

Matějová Alexandra, Moravskoslezský kraj

1 příloha

Moravskoslezský kraj 14.2.2013 11:58:54

Vaše podání ze dne: 14.2.2013 11:53:53 v obsahu zprávy: Dotaz o informace podle dotaz - Přehled VZ v roce 2012 bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Datum zaevidování: 14.2.2013 11:58:45
Vaše evidenční údaje: Gutierrez Jana, /,, [FOI #284 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Elektronická podatelna
Krajský úřad Moravskoslezský kraj

Informace pro všechny,

1 příloha

Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--------------------------------------------------------------------

Dobrý den,
 
na základě Vaší žádosti, kterou jsme obdrželi dne 14. 2. 2013, Vám
v příloze zasílám požadované informace.
 
S pozdravem
 
 
Ing. Leo Nevřela
vedoucí odboru kancelář ředitele krajského úřadu
 
vyřizuje:

Mgr. Petra Fliegerová, MPA
právník
odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava
tel: 595 622 903
fax: 595 622 951
e-mail: [1][[1]email address]
[2]www.kr-moravskoslezsky.cz

 

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje má zavedený a certifikovaný systém
environmentálního řízení a auditu EMAS.
Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní
prostředí!

Regional Authority of the Moravian-Silesian Region has successfully
implemented the EMAS system.
Do you really need to print this e-mail? Consider the environment.

References

Visible links
1. mailto:[[2]email address]
2. [3]http://www.kr-moravskoslezsky.cz/

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
3. http://www.kr-moravskoslezsky.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jana Gutierrez prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.