Přehled VZ v roce 2012

Jana Gutierrez vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Jana Gutierrez

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám tímto o informaci o počtu a finančním objemu všech veřejných
zakázek zadaných Vaší institucí v kalendářním roce 2012. Zajímá mě
počet a celkový objem a) zakázek malého rozsahu nad 100.000 Kč, b)
podlimitních zakázek, c) nadlimitních zakázek, celkem tedy šest
čísel,
např v následující formě:

a) 11 zakázek, 5.678.910 Kč
b) 8 zakázek, 12.234.567 Kč
c) 5 zakázek, 64.234.567 Kč

Rozhodným dnem pro určení roku rozumím datum udělení zakázky
dodavateli, za hodnotu zakázky považuji celkovou nabídkovou cenu
vítězného uchazeče, případně předpokládanou hodnotu rámcové smlouvy
či
dynamického nákupního systému. Informace o zrušených zakázkách
nepožaduji.

Pokud není některá z informací k dispozici, pošlete prosím alespoň
částečný výstup. Informace doručte elektronicky emailem.

S přátelským pozdravem,

Jana Gutierrez

Informace pro všechny,

1 příloha

Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
------------------------------------------------------------------

Dobrý den,

 

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ( dále jen „MŠMT“)
obdrželo dne 12. 02. 2012 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou
žádáte o poskytnutí informací týkajících se finančního objemu veřejných
zakázek na MŠMT v roce 2012.

      Počty a finanční objemy všech uzavřených veřejných zakázek
zadávaných MŠMT v kalendářním roce 2012:   

         a, zakázky malého rozsahu nad 100.000 Kč – 52 zakázek,
38.271.278,50 Kč

         b, podlimitní zakázky – 15 zakázek, 26.213.000,- Kč

         c, nadlimitní zakázky – 5 zakázek, 53.871.250,- Kč

 

     S pozdravem

 

Aleš Zoufalý

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

odd. metodiky veřejných zakázek 621

email: [1][[1]email address]

tel.: +420 234 811 559

[2]Popis: logo-msmt-1

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...