Pečlivá analýza alternativ umístění sídla ÚMČ

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

"dlouhodobý nájem jsme pečlivou analýzou vyhodnotili jako pro městskou část ekonomicky nevýhodný"
"Po vyhodnocení stávající situace, slabých a silných stránek se v současné době jeví jako nejvhodnější způsob pořízení nového sídla ÚMČ Praha 7 jeho nákup."

Vážení,

ÚMČ v současnosti hledá nové sídlo. Starosty v dopise ministru financí napsal, že "dlouhodobý nájem jsme pečlivou analýzou vyhodnotili jako pro městskou část ekonomicky nevýhodný". Stejně tak v zápisu z jednání Komise pro výběr sídla ÚMČ z 26. 10. 2015 je uvedeno, že "Po vyhodnocení stávající situace, slabých a silných stránek se v současné době jeví jako nejvhodnější způsob pořízení nového sídla ÚMČ Praha 7 jeho nákup."

V souvislosti s tím žádám podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o zaslání shora uvedených pečlivých analýz a vyhodnocení, ať už mají jakoukoliv podobu.

V případě, že tyto analýzy nebyly vytvořeny povinným subjektem, žádám rovněž o zaslání smluv s externími subjekty, na základě kterých byly analýzy vytvořeny.

S pozdravem,

Michal A. Valášek

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Pečlivá analýza alternativ umístění sídla ÚMČ? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Pečlivá analýza alternativ umístění sídla ÚMČ?, kterou jste 20.11.2015 13:23:03 na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny vyřazena ze zpracování, jelikož neobsahuje dokument úředního charakteru.
 
Zpráva byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu, která je přijímána mimo elektronickou podatelnu. Zpráva byla přeposlána na emailovou adresu [email address].
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

Michal A. Valášek zanechal/a poznámku ()

Vzhledem k jejich objemu jsem požadované informace obdržel separátní cestou, ne e-mailem.

Ke stažení jsou na následující adrese: http://1drv.ms/1Tu1LzQ