Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Iva Nováková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

PCR testování

Čekáme, až si Iva Nováková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Iva Nováková

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ráda bych se zeptala, zda MZČR plánuje prodlužovat denní dobu na PCR testování. Je nedostatečná. Jak se mám prosím nechat otestovat, když není kde, pokud to vyžaduje můj aktuální zdravotní stav? Podezření na Covid mám od soboty 13.11. Bydlím v Prostějově. V místní nemocnici je nutné si termín rezervovat předem. V sobotu13.11. bylo možné se nechat otestovat až ve čtvrtek 18.11. Podobné je to v okolních městech, tedy Přerově, Vyškově, Boskovicích. Ve velké nemocnici jako je FN Olomouc bych očekávala možnost se objednat ještě ten den. Zde se čeká minimálně 24. hod. Abych nemusela čekat na PCR test ve FNOL do úterý 15.11, rozhodla jsem se dnes v pondělí nechat se otestovat v Kroměřížské nemocnici, kde není třeba se objednávat. Čekala jsem frontu od 13:30 do 15:10. S tím jsem počítala a nevadilo mi to. V 15:11 přede mnou i před ostatními, kteří test potřebují, MP Kroměříž zavřela bránu a rozloučila se s námi s tím, že pracovní doba je pouze do 15:00. Možná se nabízí otázka, proč jsem přijela až v 13:30. Bylo to proto, že jsem čekala na vystavení e-žádanky na odběr PCR testu, který byl vystaven až v 13:15, jelikož můj praktický lékař je zahlcen žádostmi a nestíhá je vypisovat. Proto Vás s úctou prosím. Pokud žádáte po občanech, aby se testovali, dejte jim k tomu slušné podmínky. Děkuji.

S přátelským pozdravem,
Bc. Iva Nováková

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 15.11.2021 16:22:17 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - PCR testování elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 15.11.2021 16:22:17 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
16.11.2021 06:38:56

Vaše zpráva ze dne: 15.11.2021 16:22:17
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - PCR testování
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01I94DT
Datum zaevidování: 15.11.2021 17:05:11

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
16.11.2021 06:38:56

Your message - dated 15.11.2021 16:22:17
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - PCR testování
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01I94DT
Date of registration: 15.11.2021 17:05:11

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odložení

Identifikátor dokumentu: MZDRX01IHHZC
značka: MZDR 41908/2021-2/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 01.12.2021
Mgr. Hana Bendová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: odložení Nováková 1084_001.pdf

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Iva Nováková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.