PCI test negativní , test na protilátky pozitivní.

Dotaz byl úspěšný.

Libuše Štěpánková

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Chtěl jsem se zeptat na situaci :
Manžel onemocněl na Covid a PCI test mněl pozitivní. Byli jsme oba dva v izolaci a já jsem šla na test PCI cca za 7 dní po manželovi. Test jsem mněla negativní i když jsem mněla všechny příznaky jak manžel, teploty kašlání atd. Pro kontrolu jsem si zašla cca po 3 týdnech po ukončení karantény na test na protilátky a vyšel mi pozitivní- více než 250 kU/L. Obvodní lékařka mi nechce vystavit na základě pozitivního testu na protilátky potvrzení o prodělaném Covidu.
Prý ho může vystavit jen na základě pozitivního testu PCI.
Očkovat se nemohu po dobu 3 až 6 měsíců. Jak postupovat abych mohla využívat všech výhod,tak jak Ti co mněli test pozitivní a nebo co se mohli nechat naočkovat a po 22 dnech tyto výhody také využívat? Já za to nemohu
,že test mi vyšel negativní, ale covid jsem prodělala.

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Libuše Štěpánková

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 24.5.2021 05:15:21 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - PCI test negativní , test na protilátky pozitivní. elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 24.5.2021 05:15:21 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
24.5.2021 07:03:36

Vaše zpráva ze dne: 24.5.2021 05:15:21
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - PCI test negativní , test na protilátky pozitivní.
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01G5G2E
Datum zaevidování: 24.5.2021 06:51:41

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
24.5.2021 07:03:36

Your message - dated 24.5.2021 05:15:21
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - PCI test negativní , test na protilátky pozitivní.
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01G5G2E
Date of registration: 24.5.2021 06:51:41

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: 106_odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01GDU1X
značka: MZDR 21829/2021-2/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 10.06.2021
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: 650_odpověď_003.pdf