Parkování na Praze 7

Martin Charvát vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl úspěšný.

Martin Charvát

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

město dočasně zrušilo parkovací zóny. Výsledkem je, že se u nás v ulici U Letenského sadu nedá zaparkovat už téměř vůbec. Z okna přitom koukáme na zcela prázdné placené parkoviště u Technického muzea. Je možné zpřístupnit toto parkoviště, kde je neustále 42 prázdných míst?

S přátelským pozdravem,

Martin Charvát

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 15.4.2020 17:28:53 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Parkování na Praze 7 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 15.4.2020 17:28:53 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha 16.4.2020 08:32:00
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše podání ze dne: 15.4.2020 17:28:53 označené v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Parkování na Praze 7 podané na adresu elektronické podatelny Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail] bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Jednoznačný identifikátor dokumentu: MHMPXPDPS2BD
Datum a čas zaevidování: 16.4.2020 07:41:29
Vaše evidenční údaje: Charvát Martin, U druhé baterie 1049/47, 16200 Praha, [FOI #8239 e-mail] ??

Poučení:

Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Pokud je podání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), ve spojení s § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej podle § 71 daňového řádu do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, jinak nemá vůči správci daně účinky podání.

Toto potvrzení je generováno automaticky, neodpovídejte na ně.

Hlavní město Praha

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPP08ZUOCO a značkou MHMP 559633/2020.

Datum podání dokumentu/spisu: 17.4.2020.
Odesílatelem dokumentu je odbor ODO.