Parkování

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Před několika roky jsem se tázal na vyřešení parkování na náměstí a přilehlých ulic v Kouřimi vaše odpověď byla dali i jsme studii architektovi a budeme vás informovat kdy a jak bude opatření provedeno .Do dnešního dne jste vůbec nereagovali a parkování v Kouřimi je na Hraniční úrovni fakticky si tady parkuje kdo chce co chce a vám je to jedno ptám se kdy bude zpoplatněno parkování na náměstí v Kouřimi a přilehlých ulic děkuji

S přátelským pozdravem,

Klouda

Město Kouřim - Podatelna,

 

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj. : KOU –893/2021 ze dne 11. 4. 2021

 

Žádost o informace podle dotaz – Parkování

 

Vážená paní, vážený pane,

 

Město Kouřim nechalo vypracovat dopravně- bezpečnostní projekt pro pěší a
automobilovou dopravu  ve spolupráci s Ing. Rambouskem. Tato studie byla
prezentována na jednání Městského zastupitelstva Kouřim v minulém roce. 
Vzhledem ke složité epidemiologické situaci Covid 19 v ČR za nouzového
stavu nemohlo dojít k začátku realizace úprav parkování na Mírovém náměstí
a v dalších ulicích města.  Řešení dopravní situace ohledně parkování bude
zahájeno v letošním roce, pokud to situace dovolí.

S přátelským pozdravem.

 

Ing Josef Klouda

tajemník MěÚ Kouřim

 

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Pokud nelžete, tak tu studií zveřejněte , zatím nemám důvod vám věřit
Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Město Kouřim k vyřízení mé žádosti 'Parkování'.

[ ZDE UPŘESNĚTE DETAILY VAŠÍ STÍŽNOSTI ]

Úplná historie mého dotazu a celá korespondence s ním spojená je k dispozici zde https://infoprovsechny.cz/request/parkov...

S přátelským pozdravem,

Klouda

Město Kouřim - Podatelna,

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Vážená paní, vážený pane,
Podle § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím uvádíme:
Požadovaný dokument - studie - je zveřejněn na internetových stránkách města, v rubrice „Město“ a dále „Projekty města“ na webové adrese: https://www.mestokourim.cz/assets/File.a...

S přátelským pozdravem.

Ing Josef Klouda
tajemník MěÚ Kouřim

ukázat citované pasáže