Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michal Voska prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Parkovací karty pro ZTP - přehled vydaných versus vrácených po úmrtí držitele

Čekáme, až si Michal Voska přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám informaci o tom, jak s ohledem na digitalizaci úřadu je provázána agenda výdeje parkovacích karet pro držitele ZTP, případně ZTP/P s agendou matriky a přehledu úmrtí těchto držitelů.

Jsou karty po úmrtí držitele vybírány zpět?

Pokud ano, prosím přehled za poslední tři roky o počtu karet, úmrtích držitelů a vrácení karet zpět.

Také prosím o přehled, kolik těchto oprávnění (karet) je celkově vydáno.

Kdo může získat tuto kartu? Pouze držitel ZTP, ZTP/P, či i rodinní příslušníci starající se o tuto osobu?

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Michal Voska

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Parkovací karty pro ZTP - přehled vydaných versus vrácených po úmrtí držitele“ bylo doručeno 24.09.2021 11:05:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-413061/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michal Voska prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.