Pardubický - Adresy obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Pardubický kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti. Informaci žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b 106/1999 Inf.zákona). Což je například soubor csv nebo excel.

S přátelským pozdravem,
Lukáš Koucký

Martina Biňovcová, Pardubický kraj

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 13.8.2019 19:33:39 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Pardubický - Adresy obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 13.8.2019 19:33:39 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Pardubický kraj 14.8.2019 09:21:48

Vaše podání ze dne: 13.8.2019 19:33:39 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle do...
podané na adresu el. podatelny - posta

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUPAX00RUM9G
Datum zaevidování: 13.8.2019 19:33:39
Váš osobní přístupový kód: KUPASE058NEF
Vaše evidenční údaje: neuveden neuveden, /,, foi+request-7829-348e1f36@infoprovse...

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Biňovcová Martina

............................

Tip:
Pokud chcete získat informaci o stavu vyřízení písemnosti,
použijte web podatelnu.

Pardubický kraj

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUPAX00RUS6P
Značka : KrÚ 60928/2019
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - OOPKŽÚ - OLPP
Věc : Poskytnutí informace
Datum podání : 14.8.2019