Pandemický zákon

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Ústavní soud. Musí odpovědět co nejdříve a to nejpozději do (podrobnosti).

David Vodička

Povinný subjekt: Ústavní soud

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
chtěl jsem se optat zda je Pandemický zákon legální, když byl schválen v době kdy byl vyhlášen nouzový stav.

S přátelským pozdravem, David Vodička

Ústavní soud

1 příloha

Toto sdělení podatelny Ústavního soudu je generováno zcela automaticky.

Vaše datová zpráva s předmětem Žádost o informace podle dotaz - Pandemický
zákon podaná prostřednictvím elektronické podatelny dne 7. 4. 2021 v čase
12:30 byla přijata pod číslem podání US CKDP 0004739/21 nebyla podepsána
zaručeným elektronickým podpisem nebo podpis nebyl ověřen, jako validní.
Výsledek ověření: Neobsahuje žádné podpisy

Jde-li o ústavní stížnost nebo jiný návrh na zahájení řízení před Ústavním
soudem, resp. návrh ve věci samé, je podle § 42 odst. 3 zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 63
zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů,
třeba toto podání doplnit nejpozději do tří dnů předložením originálu,
případně písemným podáním shodného znění. Pokud by toto podání nebylo ve
stanovené lhůtě tímto způsobem doplněno, Ústavní soud k němu nebude nadále
přihlížet.

Toto upozornění se nevztahuje na jiné typy podání podle jiných právních
předpisů.

--------------------------------------------------------------------------

Seznam validací příloh:

K Vašemu podání nebyly připojeny žádné přílohy.

--------------------------------------------------------------------------

Pro komunikaci s Ústavním soudem můžete využít tato spojení:

Adresa: Ústavní soud, Joštova 8, 660 83 Brno 2

Tel.: (+420) 542162111
Fax: (+420) 542161309 (záložní fax 542161169)

Elektronická podatelna: Instituce [Ústavní soud vyžaduje e-mail]
Datová schránka: z2tadw5
Web: www.usoud.cz