pacht

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,chci a požaduji

- jmenný seznam všech kandidátů (třeba jen počátečními písmeny (aby bylo vyhověno zákonu)
- uvedení konkrétní výše jednotlivých nabídek v Kč (1 - 15)
- pořadí uchazečů a základní rysy jejich podnikatelských záměrů

Konstatování, že město Kouřimi se "řídilo platnou legislativou" natož informace, že "jednotlivé nabídky byly jednotlivě posouzeny všemi členy rady" je absolutně
k ničemu.
Na to jsem se přeci vůbec neptal.

S přátelským pozdravem,

Klouda

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

3 přílohy

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj.:  KOU-2238/2015

 

 

Žádost o informace podle dotaz – pacht

 

Vážená paní, vážený pane,

celkem se doručilo patnáct nabídek v rámci pachtu pozemků v k.ú. Bošice.
Toto číslo se skládá ze šesti firem či sdruženích a 9 soukromníků
z Kouřimi a z okolí, přičemž jedna nabídka byla od nejmenovaného sdružení
z Kouřimi, dvě od podnikatelů či firem z Kouřimi,  ze Svojšic, z Prahy a
z Křečhoře a jedna z Království, Ždánic, Třebovle, Semic, Radovesnic I. a
Toušic. V příloze máte možnost se seznámit s cenovými nabídkami,
s podnikatelským záměrem z každé nabídky a s hodnocením členů RM.

 

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník MěÚ