Oznámení ZSM-2-19/PO-2016

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii oznámení ZSM-2-19/PO-2016 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 22.3.2017 19:14:18 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Oznámení ZSM-2-19/PO-2016 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 22.3.2017 19:14:18 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Oznámení...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 22.3.2017 19:14:18
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX03EJJKO.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

Podatelna,

1 příloha

Vážený pane Havlíku,

dovoluji si Vám touto cestou zaslat  odpověď na Vaši žádost o informace
dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zároveň si Vám dovoluji sdělit, že Vám odpověď byla rovněž zaslána
doporučenou poštou.

Přeji příjemný den

Ing. Petra Machačková
Odbor organizace a řízení
______________________________________
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
T: 974 844 517,  537 | F: 974844733
E-mail: [emailová adresa] | [1]www.zsmv.cz

References

Visible links
1. http://www.zsmv.cz/