Oznámení SZIF/2016/0091277

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Státní zemědělský intervenční fond

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Státní zemědělský intervenční fond

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii oznámení č.j. SZIF/2016/0091277 ze dne 29.2.2016

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Státní zemědělský intervenční fond

1 příloha

Automaticky generovaná zpráva - neodpovídejte na ni prosím.
===========================================================

Váš dokument zaslaný z adresy [FOI #5743 e-mail] ?? byl přijat elektronickou podatelnou SZIF.CZ dne 18.08.2016 15:00:09.

Dokumentu bylo přiděleno číslo jednací: SZIF/2016/0490222

Interní číslo dokumentu el. podatelny: FOL31000000007598RAW41000000407211

Datum a čas zpracování dokumentu: 18.08.2016 15:16:31

S pozdravem
Monika Garajová

Státní zemědělský intervenční fond
IČ: 48 133 981
Ve Smečkách 33,
Praha 1 - 110 00

Telefon: +420 222 871 620
Fax: +420 222 871 765
E-mail: Instituce [Státní zemědělský intervenční fond vyžaduje e-mail] (obecná adresa), [emailová adresa] (elektronické podávání dokumentů)
Datová schránka SZIF: jn2aiqd

Státní zemědělský intervenční fond

2 přílohy

Dobrý den,
z elektronické podatelny SZIF Vám byl odeslán přiložený dokument
č.j.: SZIF/2016/0496551
Věc: Výzva k upřesnění žádost.

Po přijetí tohoto mailu, prosím, neprodleně potvrďte jeho přijetí a to
následujícím způsobem:
- vytvořte odpověď k tomuto mailu,
- do těla mailu napište zprávu, že potvrzujete přijetí mailu,
- mail(datovou zprávu) elektronicky podepište svým elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu a odešlete na na podatelnu SZIF.

V odesílaném potvrzení o přijetí, prosíme, nepřepisujte ani nedoplňujte
ostatní části mailu (např. předmět) a rovněž nepřikládejte jiná podání
(nová podání zasílejte v nové emailové zprávě).

Nepotvrdíte-li přijetí dokumentu do dvou kalendářních dnů, bude Vám
doručen jiným způsobem.

S pozdravem
Podatelna SZIF

Státní zemědělský intervenční fond
IČ: 48 133 981

Ve Smečkách 33,
Praha 1 - 110 00

Telefon: +420 222 871 620
Fax: +420 222 871 765
E-mail: Instituce [Státní zemědělský intervenční fond vyžaduje e-mail] (obecná adresa),
[emailová adresa] (elektronické podávání dokumentů)
Datová schránka SZIF: jn2aiqd

David Havlík

Povinný subjekt: Státní zemědělský intervenční fond

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na základě vaší výzvy upřesňuji, že se jedná o dokument číslo jednací SZIF/2016/0091277 ze dne 29.2.2016, Konkrétně jde o informaci předanou Ministerstvu financí podle § 22 odst.6 zákona o finanční kontrole. Vycházím přitom ze Zprávy Ministerstva zemědělství ČR o výsledcích finančních kontrol za rok 2015.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Státní zemědělský intervenční fond

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně SZIF.
Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry, ...)
a přidělení čísla jednacího Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí
datové zprávy.

Na tento e-mail prosím neodpovídejte, není monitorován ani dále jinak zpracováván.

SZIF
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

Státní zemědělský intervenční fond

1 příloha

Automaticky generovaná zpráva - neodpovídejte na ni prosím.
===========================================================

Váš dokument zaslaný z adresy [FOI #5743 e-mail] ?? byl přijat elektronickou podatelnou SZIF.CZ dne 26.08.2016 16:00:47.

Dokumentu bylo přiděleno číslo jednací: SZIF/2016/0498338

Interní číslo dokumentu el. podatelny: FOL31000000007598RAW41000000414918

Datum a čas zpracování dokumentu: 26.08.2016 16:04:21

S pozdravem
Markéta Popovová

Státní zemědělský intervenční fond
IČ: 48 133 981
Ve Smečkách 33,
Praha 1 - 110 00

Telefon: +420 222 871 620
Fax: +420 222 871 765
E-mail: Instituce [Státní zemědělský intervenční fond vyžaduje e-mail] (obecná adresa), [emailová adresa] (elektronické podávání dokumentů)
Datová schránka SZIF: jn2aiqd

Státní zemědělský intervenční fond

3 přílohy

Dobrý den,
z elektronické podatelny SZIF Vám byl odeslán přiložený dokument
č.j.: SZIF/2016/0502840
Věc: 106 - Odpověď.

Po přijetí tohoto mailu, prosím, neprodleně potvrďte jeho přijetí a to
následujícím způsobem:
- vytvořte odpověď k tomuto mailu,
- do těla mailu napište zprávu, že potvrzujete přijetí mailu,
- mail(datovou zprávu) elektronicky podepište svým elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu a odešlete na na podatelnu SZIF.

V odesílaném potvrzení o přijetí, prosíme, nepřepisujte ani nedoplňujte
ostatní části mailu (např. předmět) a rovněž nepřikládejte jiná podání
(nová podání zasílejte v nové emailové zprávě).

Nepotvrdíte-li přijetí dokumentu do dvou kalendářních dnů, bude Vám
doručen jiným způsobem.

S pozdravem
Podatelna SZIF

Státní zemědělský intervenční fond
IČ: 48 133 981

Ve Smečkách 33,
Praha 1 - 110 00

Telefon: +420 222 871 620
Fax: +420 222 871 765
E-mail: Instituce [Státní zemědělský intervenční fond vyžaduje e-mail] (obecná adresa),
[emailová adresa] (elektronické podávání dokumentů)
Datová schránka SZIF: jn2aiqd

Státní zemědělský intervenční fond

1 příloha

Automaticky generovaná zpráva - neodpovídejte na ni prosím.
===========================================================

Váš dokument zaslaný z adresy [FOI #5743 e-mail] ?? byl přijat elektronickou podatelnou SZIF.CZ dne 23.02.2017 08:30:31.

Dokumentu bylo přiděleno číslo jednací: SZIF/2017/0151482

Interní číslo dokumentu el. podatelny: FOL31000000007598RAW42000000118948

Datum a čas zpracování dokumentu: 23.02.2017 09:02:29

S pozdravem
Jaroslava Mouchová

Státní zemědělský intervenční fond
IČ: 48 133 981
Ve Smečkách 33,
Praha 1 - 110 00

Telefon: +420 222 871 620
Fax: +420 222 871 765
E-mail: Instituce [Státní zemědělský intervenční fond vyžaduje e-mail] (obecná adresa), [emailová adresa] (elektronické podávání dokumentů)
Datová schránka SZIF: jn2aiqd

Státní zemědělský intervenční fond

3 přílohy

Dobrý den,
z elektronické podatelny SZIF Vám byl odeslán přiložený dokument
č.j.: SZIF/2017/0186291
Věc: 106 - Odpověď.

Po přijetí tohoto mailu, prosím, neprodleně potvrďte jeho přijetí a to
následujícím způsobem:
- vytvořte odpověď k tomuto mailu,
- do těla mailu napište zprávu, že potvrzujete přijetí mailu,
- mail(datovou zprávu) elektronicky podepište svým elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu a odešlete na na podatelnu SZIF.

V odesílaném potvrzení o přijetí, prosíme, nepřepisujte ani nedoplňujte
ostatní části mailu (např. předmět) a rovněž nepřikládejte jiná podání
(nová podání zasílejte v nové emailové zprávě).

Nepotvrdíte-li přijetí dokumentu do dvou kalendářních dnů, bude Vám
doručen jiným způsobem.

S pozdravem
Podatelna SZIF

Státní zemědělský intervenční fond
IČ: 48 133 981

Ve Smečkách 33,
Praha 1 - 110 00

Telefon: +420 222 871 620
Fax: +420 222 871 765
E-mail: Instituce [Státní zemědělský intervenční fond vyžaduje e-mail] (obecná adresa),
[emailová adresa] (elektronické podávání dokumentů)
Datová schránka SZIF: jn2aiqd