Oznámení S-MHMP1091120/2015

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii oznámení č.j. S-MHMP1091120/2015 ze dne 2.7.2015

S přátelským pozdravem,

David Havlík

podatelna,

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 18.8.2016 13:45:33 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Oznámení S-MHMP1091120/2015 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 18.8.2016 13:45:33 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha 18.8.2016 14:28:34
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše podání ze dne: 18.8.2016 13:45:33 označené v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Oznámení S-MHMP1091120/2015 podané na adresu elektronické podatelny Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail] bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Jednoznačný identifikátor dokumentu: MHMPXP4P9W44
Datum a čas zaevidování: 18.8.2016 14:18:26
Vaše evidenční údaje: Havlík David, Alejní 3/2410, 41501 Teplice, [FOI #5744 e-mail] ??

Poučení:
Pokud je podání podle § 37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), učiněno v elektronické podobě bez uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, je nutno je do 5 dnů učinit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Toto potvrzení je generováno automaticky, neodpovídejte na ně.

Víchová Hana (MHMP, OKC), Hlavní město Praha

2 přílohy

Vazeny pane,
V příloze zasíláme vyjadreni k Vasemu podani ze dne 18.8.2016.
S pozdravem
Vichova - sekretariat OKC MHMP
Zpráva je připravena k odeslání s následujícími přílohami obsahujícími soubor nebo odkaz:

Scan0006.pdf

Poznámka: E-mailové programy mohou bránit přenosu určitých souborů v přílohách z důvodu zabezpečení. Zkontrolujte nastavení zabezpečení svého e-mailového programu a ověřte způsob zpracování příloh.

Víchová Hana (MHMP, OKC), Hlavní město Praha

2 přílohy

Vazeny pane,

V příloze zasíláme vyjadreni k Vasemu podani ze dne 18.8.2016.

S pozdravem

Vichova – sek. OKC