Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii Oznámení o výsledku zadávacího řízení vyhotovené § 83 Zákona č. 137/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách v souvislosti s veřejnou zakázkou vyhlášenou dne 3. 1.2008, která měla za cíl výběr osoby, na kterou by byl postoupen soubor pohledávek PGRLF

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Suchý Vladimír, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond

1 příloha