Oznámení KUJCK 25811/2016

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Jihočeský kraj

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Jihočeský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii oznámení č.j. KUJCK 25811/2016 ze dne 17.2 2016

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Křížová Kamila, Jihočeský kraj

2 přílohy

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám naši odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

Bc. Kamila Křížová,
Odbor kancelář hejtmana
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
Pracoviště: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
370 76 České Budějovice
[emailová adresa]
tel: 386 720 225
fax: 386 350 039

ukázat citované pasáže