Oznámení 22278/2015/KS/KRa

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii oznámení č.j.22278/2015/KS/KRa ze dne 4.5.2015

S přátelským pozdravem,

David Havlík

podatelna,

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 18.8.2016 13:47:38 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Oznámení 22278/2015/KS/KRa elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 18.8.2016 13:47:38 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha 18.8.2016 14:31:45
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše podání ze dne: 18.8.2016 13:47:38 označené v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Oznámení 22278/2015/KS/KRa podané na adresu elektronické podatelny Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail] bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Jednoznačný identifikátor dokumentu: MHMPXP4P9Y5L
Datum a čas zaevidování: 18.8.2016 14:18:27
Vaše evidenční údaje: Havlík David, Alejní 2410/3, 41501 Teplice, [FOI #5745 e-mail] ??

Poučení:
Pokud je podání podle § 37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), učiněno v elektronické podobě bez uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, je nutno je do 5 dnů učinit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Toto potvrzení je generováno automaticky, neodpovídejte na ně.

Krejčíková Lucie (MHMP, DPC), Hlavní město Praha

1 příloha

Dobrý den,

Vážený pane zasíláme Vám v příloze výzvu k upřesnění Vaší žádosti o
poskytnutí informace podle

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů,

ze dne 18.8.2016. Žádost prosím doplňte do 30 dnů ode dne doručení této
výzvy.

DĚKUJI

Krejčíková Lucie

Magistrát hl. m. Prahy

odbor daní, poplatků a cen

oddělení odvolacích agend

tel. 236002777

 

 

David Havlík

Povinný subjekt: Krejčíková Lucie (MHMP, DPC)

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na základě vaší výzvy upřesňuji, že se jedná o Č.j. předané informace Ministerstvu financí ČR podle § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole

S pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na základě vaší výzvy upřesňuji, že se jedná o Č.j. předané informace Ministerstvu financí ČR podle § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole

S přátelským pozdravem,

David Havlík

podatelna,

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 22.8.2016 15:48:19 v obsahu zprávy: Re: Výzva k upřesnění žádosti podle zákona 106/1999 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 22.8.2016 15:48:19 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha 23.8.2016 08:18:11
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše podání ze dne: 22.8.2016 15:48:19 označené v obsahu zprávy: Re: Výzva k upřesnění žádosti podle zákona 106/1999 podané na adresu elektronické podatelny Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail] bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Jednoznačný identifikátor dokumentu: MHMPXP4PXXLW
Datum a čas zaevidování: 23.8.2016 07:47:06
Vaše evidenční údaje: Havlík David, Alejní 2410/3, 41501 Teplice, [FOI #5745 e-mail] ??

Poučení:
Pokud je podání podle § 37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), učiněno v elektronické podobě bez uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, je nutno je do 5 dnů učinit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Toto potvrzení je generováno automaticky, neodpovídejte na ně.

podatelna,

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 22.8.2016 15:49:02 v obsahu zprávy: Re: Žádost o informace podle dotaz - Oznámení 22278/2015/KS/KRa elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 22.8.2016 15:49:02 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha 23.8.2016 08:18:39
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše podání ze dne: 22.8.2016 15:49:02 označené v obsahu zprávy: Re: Žádost o informace podle dotaz - Oznámení 22278/2015/KS/KRa podané na adresu elektronické podatelny Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail] bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Jednoznačný identifikátor dokumentu: MHMPXP4PXXOH
Datum a čas zaevidování: 23.8.2016 07:47:06
Vaše evidenční údaje: Havlík David, Alejní 2410/3, 41501 Teplice, [FOI #5745 e-mail] ??

Poučení:
Pokud je podání podle § 37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), učiněno v elektronické podobě bez uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, je nutno je do 5 dnů učinit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Toto potvrzení je generováno automaticky, neodpovídejte na ně.

Víchová Hana (MHMP, OKC), Hlavní město Praha

2 přílohy

Vazeny pane Havliku,

V příloze zasíláme  vyjadreni k Vasi zadosti ze dne 18.8.2016.

S pozdravem

Vichova – sekretariat OKC MHMP