David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii oznámení 2014/31189-841 ze dne 21.5.2014 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Oznámení 2014/31189-841" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 12. 9. 2016 0:11:26, zaregistrováno bylo dne: 12. 9. 2016 10:34:19 pod číslem jednacím: MPSV-2016/194672.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

2 přílohy

číslo jednací MPSV-2016/194672-161/1