OZELENĚNÍ

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Státní fond životního prostředí České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám tímto o poskytnutí veškeré dokumentace, včetně faktur k
projektu Ozelenění RK 128/1 Čejč a Ozelenění RK 157/3 v k.ú. Čejč,
Ozelenění LBK 1 a IP 4 v k.ú. Čejč a Ozelenění LBK 6 v k.ú. Čejč

Děkuji
S přátelským pozdravem,

Koutná Dana

S přátelským pozdravem,

Koutná Dana

OPZP dotazy, Státní fond životního prostředí České republiky

Dobrý den, paní Koutná,

zprávu/žádost níže jsme předali k vyřízení kompetentnímu pracovišti Fondu.

S pozdravem a přáním pěkného dne
Jana Tlustá

Ing. Jana Tlustá
vedoucí oddělení
Call centrum
Web www.novazelenausporam.cz
Zelená linka 800 260 500

Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4
tel.: +420 267 994 425, fax: +420 272 936 597
[email address] | www.sfzp.cz

ukázat citované pasáže

Informace pro všechny,

13 příloh

-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Od: Horakova Michaela
Státní fond životního prostředí České republiky

17/8/2015

Dobrý den,
 

přílohou poskytujeme informace požadované na základě Vaší žádosti ze dne
3.8.2015.

Poskytnuté informace budou rozděleny do 4 zpráv dle jednotlivých projektů
níže:

1)       „Ozelenění RK 128/1“, akceptační číslo 11092816,

2)       „Ozelenění RK 157/3“ akceptační číslo 11093256,

3)       „Ozelenění LBK 1 a IP 4“ akceptační číslo 11093756,

4)       „Ozelenění LBK 6“, akceptační číslo 11093766.

S pozdravem

 

Michaela Horáková
právník
Oddělení I, Odbor právní

Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4
tel.: +420 267 994 354, gsm: +420 602 422 135, fax: +420 272 936 597
[1][[1]email address] | [2]www.sfzp.cz

Bezplatná informační linka 800 260 500

 

References

Visible links
1. mailto:[[2]email address]
2. [3]http://www.sfzp.cz/

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
3. http://www.sfzp.cz/

Informace pro všechny,

13 příloh

-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Od: Horakova Michaela
Státní fond životního prostředí České republiky

17/8/2015

Dobrý den,
 

přílohou poskytujeme informace požadované na základě Vaší žádosti ze dne
3.8.2015.

Poskytnuté informace budou rozděleny do 4 zpráv dle jednotlivých
projektů
níže:

1)       „Ozelenění RK 128/1“, akceptační číslo 11092816,

2)       „Ozelenění RK 157/3“ akceptační číslo 11093256,

3)       „Ozelenění LBK 1 a IP 4“ akceptační číslo 11093756,

4)       „Ozelenění LBK 6“, akceptační číslo 11093766.

S pozdravem

 

Michaela Horáková
právník
Oddělení I, Odbor právní

Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4
tel.: +420 267 994 354, gsm: +420 602 422 135, fax: +420 272 936 597
[1][[1]email address] | [2]www.sfzp.cz

Bezplatná informační linka 800 260 500

References

Visible links
1. mailto:[[2]email address]
2. [3]http://www.sfzp.cz/

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
3. http://www.sfzp.cz/

Informace pro všechny,

12 příloh

-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Od: Horakova Michaela
Státní fond životního prostředí České republiky

17/8/2015

Dobrý den,
 

přílohou poskytujeme informace požadované na základě Vaší žádosti ze dne
3.8.2015.

Poskytnuté informace budou rozděleny do 4 zpráv dle jednotlivých
projektů
níže:

1)       „Ozelenění RK 128/1“, akceptační číslo 11092816,

2)       „Ozelenění RK 157/3“ akceptační číslo 11093256,

3)       „Ozelenění LBK 1 a IP 4“ akceptační číslo 11093756,

4)       „Ozelenění LBK 6“, akceptační číslo 11093766.

S pozdravem

 

Michaela Horáková
právník
Oddělení I, Odbor právní

Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4
tel.: +420 267 994 354, gsm: +420 602 422 135, fax: +420 272 936 597
[1][[1]email address] | [2]www.sfzp.cz

Bezplatná informační linka 800 260 500

 

References

Visible links
1. mailto:[[2]email address]
2. [3]http://www.sfzp.cz/

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
3. http://www.sfzp.cz/

Informace pro všechny,

12 příloh

-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Od: Horakova Michaela
Státní fond životního prostředí České republiky

17/8/2015

Dobrý den,
 

přílohou poskytujeme informace požadované na základě Vaší žádosti ze dne
3.8.2015.

Poskytnuté informace budou rozděleny do 4 zpráv dle jednotlivých
projektů
níže:

1)       „Ozelenění RK 128/1“, akceptační číslo 11092816,

2)       „Ozelenění RK 157/3“ akceptační číslo 11093256,

3)       „Ozelenění LBK 1 a IP 4“ akceptační číslo 11093756,

4)       „Ozelenění LBK 6“, akceptační číslo 11093766.

S pozdravem

 

Michaela Horáková
právník
Oddělení I, Odbor právní

Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4
tel.: +420 267 994 354, gsm: +420 602 422 135, fax: +420 272 936 597
[1][[1]email address] | [2]www.sfzp.cz

Bezplatná informační linka 800 260 500

 

References

Visible links
1. mailto:[[2]email address]
2. [3]http://www.sfzp.cz/

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
3. http://www.sfzp.cz/