Ozelenění

Koutná Dana vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo životního prostředí

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Ministerstvo životního prostředí neměli požadované informace.

Povinný subjekt: Ministerstvo životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám tímto o poskytnutí veškeré dokumentace, včetně faktur k
projektu Ozelenění RK 128/1 Čejč a Ozelenění RK 157/3 v k.ú. Čejč, Ozelenění LBK 1 a IP 4 v k.ú. Čejč a Ozelenění LBK 6 v k.ú. Čejč

Děkuji
S přátelským pozdravem,

Koutná Dana

Ministerstvo životního prostředí

Váš e-mail/datová zpráva s předmětem "Žádost o informace podle dotaz - Ozelenění" byl přijat dne 24.06.2015 pod evidenčním číslem 0000515264 (PD_Sysnet)

Toto oznámení není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že e-mail/datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, budete jako odesilatel e-mailu/datové zprávy vyzván k jejich odstranění. Aby mohlo být zahájeno zpracování zprávy, musí být náprava učiněna do 5-ti dnů od okamžiku doručení e-mailu/datové zprávy.

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10

Toto je automaticky generovaný e-mail, proto na něj prosím neodpovídejte. V případě dalších dotazů pište na Instituce [MŽP vyžaduje e-mail]

Informace pro všechny,

2 přílohy

-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Ministerstvo životního prostředí

30/6/2015

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost, čj. 43814/ENV/15.

S pozdravem
Jitka Pilbauerová
samostatné oddělení tiskové a PR

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 10, 100 10

Tel.: +420 267 122 054
E-mail: [email address]
El. podatelna: Instituce [MŽP vyžaduje e-mail]