Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ing. Miloslav Stuna prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Ověřování počtu ujetých kilometrů

Čekáme, až si Ing. Miloslav Stuna přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Ing. Miloslav Stuna

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

kde najdu způsob kontroly stavu tachometru při poslední TK

S přátelským pozdravem, Ing. Miloslav Stuna

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 31.3.2015 11:01:33
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Ověřování počtu ujetých kilometrů

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 31.3.2015 11:01:33
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Ověřování počtu ujetých kilometrů

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

Tato zpráva byla skryta. Jsou různé důvody, proč se tak mohlo stát, omlouváme se, že nemůžeme poskytnout bližší informace. Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky. Pokud jste žadatel, můžete se sign in pro prohlížení zprávy.

Informace pro všechny,

2 přílohy

-- Z ODPOVĚDI BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Vážený pan

Ing. M. S.

XXXXXXXX
XXXXXXXX                               email:
XXXXXXXX

 

 

Naše čj. 107/2015-072-Z106/2

 

 

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ze
dne  31. 3. 2015 - odpověď

 

Vážený žadateli,

 

Ministerstvo dopravy obdrželo dne 31. března 2015 Vaši žádost  o
poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb."). Tato
žádost byla podatelnou ministerstva zaevidována téhož dne pod
č.p.: 14591/2015-MD-CKDP. Ve své žádosti požadujete –cit.:

 

" kde najdu způsob kontroly stavu tachometru při poslední TK"

 

Ministerstvo dopravy, Samostatné oddělení tiskové, které je pověřeno
vyřizováním žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., Vám sděluje, že požadované
informace naleznete na:[1]https://www.kontrolatachometru.cz/.

 

Pro vyplnění formuláře budete potřebovat číslo VIN a číslo protokolu
poslední technické prohlídky z technického průkazu vozidla.

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Jakub Stadler

vedoucí

Samostatné oddělení tiskové

 

Ministerstvo dopravy

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12

115 00  Praha 1

 

 

Vyřizuje:      Jana Klenotová, Samostatné oddělení tiskové

                     Phone: +420 2251 31317,  Email:
[2][[2]email address]

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #4014 e-mail] ??
2. mailto:[[3]email address]

[4]Odkaz

--

References

Visible links
1. https://www.kontrolatachometru.cz/
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
3. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
4. http://www.infoprovsechny.cz/request/ove...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ing. Miloslav Stuna prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.