Zuzana Brožová

Povinný subjekt: Městská část Praha 22

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Paní radní Vagenknechotvá mě na schůzce dne 18.4. ujišťovala, že v říjnu se otevře školka Nad Volyňkou, zápisy že proběhnou v červnu. Po dotazu emailem, kdy tedy školka bude otevřena, mi bylo sděleno, že vše bylo řešeno v rámci školské komise v květnu.
Zápis na stránkách ze školské komise, která se konala dne 23.5., k dnešku není a dle informace od paní předsedkyně školské komise Rothové ještě nějakou dobu nebude vzhledem k její nepřítomnosti a také dovolené paní tajemnice.
Dále jsem podávala dotaz, jak město řeší nedostatečnou kapacitu základních škol pro rok 2024/2025, ze zápisu školské komise v září 2022 bylo uvedeno, že zmíněný rok bude kapacita zřejmě nedostačující.

Prosím proto odpovědnou osobu,aby mi odpověděla na tyto dva dotazy.

S přátelským pozdravem,

Zuzana Brožová

Elektronická Podatelna MČ Praha 22,

3 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Reply to your proposal
Datum / Date: 2023-06-05 15:25:32.000
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Otevření MŠ Nad Volyňkou, kapacita základních škol
Identifikátor / Identier: MC220C0GDKNA

Harantová Pavlína (MČ Praha 22),

1 příloha

Vážená paní Brožová,

 

na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu ze dne 5. června 2023 Vám poskytujeme tyto informace:

 

1)      Kdy bude otevřena MŠ Nad Volyňkou?

Situace s MŠ Nad Volyňkou se vyvíjí tak, že v říjnu 2023 nebude otevřena.
Pravděpodobně svoji činnost zahájí až ve školním roce 2024/2025.
V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace pro sloučené
řízení a dokumentace pro výběr zhotovitele a prováděcí dokumentace. Pokud
MČ Praha 22 obdrží finanční dotaci z HMP na stavbu zmíněné mateřské školy
včas, je možné, že její provoz bude zahájen dříve.

2)      Jak město řeší nedostatečnou kapacitu základních škol pro rok
2024/2025?

Z údajů z evidence obyvatelstva aktualizovaných v květnu 2023, počet dětí,
které mají přijít k zápisu 2024/2025 je 27 dětí na třídu. S ohledem na
počty odkladů 10% v každé škole zatím vyplývá, že 6 tříd, které mohou být
otevřeny, bude stačit.

 

Pro úplnost uvádíme, že zápis z 2. jednání školské komise ze dne 23. 5.
2023 byl zveřejněn v pátek 15. 6. 2023.

 

S pozdravem

Pavlína Harantová

 

 

Pavlína Harantová

odbor kanceláře úřadu

e-mail: [emailová adresa]

tel.: +420 271 071 806

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22, Úřad městské části

Nové náměstí 1250/10

104 00 Praha 114

www.praha22.cz