Otevření MŠ Nad Volyňkou, kapacita základních škol

Zuzana Brožová vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 22

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Zuzana Brožová

Povinný subjekt: Městská část Praha 22

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Paní radní Vagenknechotvá mě na schůzce dne 18.4. ujišťovala, že v říjnu se otevře školka Nad Volyňkou, zápisy že proběhnou v červnu. Po dotazu emailem, kdy tedy školka bude otevřena, mi bylo sděleno, že vše bylo řešeno v rámci školské komise v květnu.
Zápis na stránkách ze školské komise, která se konala dne 23.5., k dnešku není a dle informace od paní předsedkyně školské komise Rothové ještě nějakou dobu nebude vzhledem k její nepřítomnosti a také dovolené paní tajemnice.
Dále jsem podávala dotaz, jak město řeší nedostatečnou kapacitu základních škol pro rok 2024/2025, ze zápisu školské komise v září 2022 bylo uvedeno, že zmíněný rok bude kapacita zřejmě nedostačující.

Prosím proto odpovědnou osobu,aby mi odpověděla na tyto dva dotazy.

S přátelským pozdravem,

Zuzana Brožová

Elektronická Podatelna MČ Praha 22,

3 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Reply to your proposal
Datum / Date: 2023-06-05 15:25:32.000
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Otevření MŠ Nad Volyňkou, kapacita základních škol
Identifikátor / Identier: MC220C0GDKNA

Harantová Pavlína (MČ Praha 22),

1 příloha

Vážená paní Brožová,

 

na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu ze dne 5. června 2023 Vám poskytujeme tyto informace:

 

1)      Kdy bude otevřena MŠ Nad Volyňkou?

Situace s MŠ Nad Volyňkou se vyvíjí tak, že v říjnu 2023 nebude otevřena.
Pravděpodobně svoji činnost zahájí až ve školním roce 2024/2025.
V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace pro sloučené
řízení a dokumentace pro výběr zhotovitele a prováděcí dokumentace. Pokud
MČ Praha 22 obdrží finanční dotaci z HMP na stavbu zmíněné mateřské školy
včas, je možné, že její provoz bude zahájen dříve.

2)      Jak město řeší nedostatečnou kapacitu základních škol pro rok
2024/2025?

Z údajů z evidence obyvatelstva aktualizovaných v květnu 2023, počet dětí,
které mají přijít k zápisu 2024/2025 je 27 dětí na třídu. S ohledem na
počty odkladů 10% v každé škole zatím vyplývá, že 6 tříd, které mohou být
otevřeny, bude stačit.

 

Pro úplnost uvádíme, že zápis z 2. jednání školské komise ze dne 23. 5.
2023 byl zveřejněn v pátek 15. 6. 2023.

 

S pozdravem

Pavlína Harantová

 

 

Pavlína Harantová

odbor kanceláře úřadu

e-mail: [emailová adresa]

tel.: +420 271 071 806

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22, Úřad městské části

Nové náměstí 1250/10

104 00 Praha 114

www.praha22.cz