Otázka k realizaci a zajištění billboardu k připomínce umělců Haukové a Chalupeckého

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
dovolte mi reagovat na současnou informaci o umístění uměleckého díla k připomínce uvedených umělců viz: https://praha10.cz/urad-mc/tiskove-zprav...

1) Byla porota nějak honorována? A agentura CCEA MOBA? Pokud ano, jakou částkou a z jakého rozpočtu daná částka byla, kdo jí schválil, na základě jaké smlouvy.

2) Je v ceně díla, tedy 4,8 milionu korun správa, servis, oprava v případě závady? Pokud ano, po jakou dobu bude servis - případně záruka realizována? A jak je smluvně ošetřen pozáruční servis?

3) Jakou má dílo předpokládanou a jakou deklarovanou životnost?

4) Jaké budou roční náklady na provoz díla, včetně spotřeb? A kdo dané náklady uhradí?

5) Žádám o poskytnutí vizualizací všech přihlášených prací, včetně cen realizace u jednotlivých děl.

6) Je pan místostarosta David Kašpar v profesním, či obchodním vztahu, případně i z dřívějších let s kýmkoliv z vítězného týmu, realizovaného návrhu?

7) Naproti parku, kde bude dílo realizováno je základní škola U Vršovického nádraží. Uveďte, s jakou roční dotací škola pracuje a kolik MČ Praha 10 do základní školy za uplynulé dva roky investovala, včetně předpokládaných investic do roku 2022.

8) Existuje studie o návštěvnících parku, odhady, kolik lidí park ročně navštíví?

S přátelským pozdravem,

Michal Voska

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Otázka k realizaci a zajištění billboardu k připomínce umělců Haukové a Chalupeckého“ bylo doručeno 19.12.2020 18:00:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-226840/2020.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Povinný subjekt: ÚMČ Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
reaguji na odpovědi na mé otázky ohledně uměleckého billboardu za 4,8 milionu a mám pár dalších otázek...

Kdo obdržel hodinové odměny, všichni, či jen část poroty?

Proč mi nebylo odpovězeno na otázky týkající se provozu, záruky atp.? To předpokládám bylo součástí dokumentace vítězného subjektu... Nebo MČ Praha 10 nepožadovala záruku? Termíny odstranění závad? Vyčíslení nákladů na provoz?

Lze podklady, tedy 350mb poslat skrze nějaké dostupné úložiště, tedy uloz.to uschovna.cz?

Děkuji

S pozdravem,

Michal Voska

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Otázka k realizaci a zajištění billboardu k připomínce umělců Haukové a Chalupeckého“ bylo doručeno 12.01.2021 15:45:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-013505/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz