Osvědčení o absolvování vzdělávací akce uskutečněné dne 4. prosince 2017

Dotaz byl částečně úspěšný.

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
zřizovatelem základní školy jsem byla vyrozuměna,
že OSVĚDČENÍ o absolvování Vzdělávací akce „Moderní korespondence“
uskutečněné dne 4. prosince 2017 v Praze a vydané společností GOVIN s.r.o.,
je zaevidováno pod číslem: 13038/2017-2-579 s číslem osvědčení 0272.
Jelikož požadovanou listinou OŠKS fyzicky nedisponuje,
proto se s žádostí o zaslání osvědčení obracím na vás,
která tímto dokladem fakticky disponujete.

S přátelským pozdravem a poděkováním,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Milena Medková - ZŠ Křižná, Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

2 přílohy

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Milena Medková - ZŠ Křižná

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
doklad o Osvědčení absolvované vzdělávací akci uskutečněné dne 4. prosince 2017 sice byl doručena, ale vykazuje značné odlišnosti od Osvědčení jiných originálních, zejména v umístění datace konání, které společnost Govin s. r. o. vystavila jiným absolventům semináře "Moderní korespondence."

Jelikož je možné, že Osvědčení je dodatečně upravena a opatřeno nesprávným datem konání semináře, kdy žalovaná prokazatelně a účelově v minulosti již manipulovala a ovlivňovala mnohé dění, pak pro vyloučení podezření žádám o doložení dokladu o platbě faktury ve výši 990,- Kč za účast na konání akce, pořádané společností Govin ke dni 4. prosince 2017, kdy v tomto termínu není školící akce pod tímto názvem dohledatelná. S politováním se nabízí jen termín konání semináře ke dni 19. března 2018 a je na místě vyloučit falzifikaci dokumentu.

S pozdravem a poděkováním za ochotu zaslat požadované.

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer