Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Link Stanislav prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

OSVČ potřebuji pracovat mimo obec i okres na základě zákazníků. Link Stanislav

Čekáme, až si Link Stanislav přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Link Stanislav

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
OSVČ potřebuji pracovat mimo obec i okres na základě objednávek zákazníků.

S přátelským pozdravem,
Link Stanislav

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
o obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - OSVČ potřebuji pracovat mimo obec i okres na základě zákazníků. Link Stanislav,
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 28.2.2021 09:35:48
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX05J1DOD.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifikovat;
v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Ministerstvo vnitra

1 příloha

PID: MVCRX05J966C
Spis. značka: MV- 36137-2/KM-2021
Odesilatel: M-KM
Věc: Výzva k upřesnění žádosti

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Link Stanislav prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.