Povinný subjekt: Ministerstvo životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
formaci kdo a proč povoluje stavbu rodinných domů na orné půdě v Kouřimi chatová oblast strašík
Otto Klouda rodné číslo -------personal data deleted------

S přátelským pozdravem,

Klouda

Ministerstvo životního prostředí

1 příloha

Informativní zpráva systému elektronické spisové služby MŽP
Vaše e-mailová zpráva, zaslaná na elektronickou podatelnu Ministerstva
životního prostředí, byla převzata.
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Orna püda
Datum doručení: 3.9.2019 18:53:29
Evidenční číslo Vaší e-mailové zprávy: ENV/2019/91850
English version
Your e-mail message has been registered with the Ministry of the
Environment of the Czech Republic.
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Orna püda
Date of delivery: 3.9.2019 18:53:29
Record number of your e-mail message: ENV/2019/91850

Ministerstvo životního prostředí

1 příloha

Ministerstvo životního prostředí Vám zasílá dokument, č.j.: MZP/2019/130/754
Vyřizuje: Mgr. Štěpánka Šamonilová
Evidenční číslo: ENV/2019/94720
Věc: 123/1998 Sb._Klouda_žádost

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Ministerstvo životního prostředí [1]6/9/2019

Ministerstvo životního prostředí Vám zasílá dokument, č.j.:
MZP/2019/130/766
Vyřizuje: Mgr. Štěpánka Šamonilová
Evidenční číslo: ENV/2019/92816
Věc: 123/1998 Sb._Klouda_ze106na123

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/or...