oprava komunikace na parcele 66/5 v k.ú. Proseč nad Nisou, ulice Nad Školkou

Dotaz byl úspěšný.

Mgr. Miloš Krčmář

Povinný subjekt: Statutární město Jablonec nad Nisou

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o informace v souvislosti s opravou účelové komunikace na parcele 66/5 v k.ú. Proseč nad Nisou, ulice Nad Školkou, která proběhla dne 17.7.2021 v dopoledních hodinách.
Žádám o tyto informace:
1) kdo určil způsob prováděné údržby a na jakém základě byla zvolena technologie údržby
2) pro prováděl tuto údržbu
3) jaké byly celkové náklady na tuto údržbu

S přátelským pozdravem,

Mgr. Miloš Krčmář
Nad Školkou 4038
468 04 Jablonec nad Nisou 7 - Proseč nad Nisou

epodatelna@mestojablonec.cz, Statutární město Jablonec nad Nisou

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 19.7.2021 13:35:38 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - oprava komunikace na parcele 66/5 v k.ú. Proseč nad Nisou, ulice Nad Školkou elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 19.7.2021 13:35:38 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Statutární město Jablonec nad Nisou 19.7.2021 13:56:37

Vaše podání ze dne: 19.7.2021 13:35:38 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - oprava komunikace na parcele 66/5 v k.ú. Proseč nad Nisou, ulice Nad Školkou podané na adresu el. podatelny - epodatelna

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MUJNX014P8BS
Datum zaevidování: 19.7.2021 13:54:21
Váš osobní přístupový kód: MUJNSE07M6TE
Vaše evidenční údaje: Krčmář Miloš, Mgr., Nad Školkou 4038, 46804 Jablonec nad Nisou

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Roubíčková Jitka

............................

Tip:
Pokud chcete získat informaci o stavu vyřízení písemnosti, pošlete
mail na adresu s předmětem: "Zadost o stav MUJNX014P8BSMUJNSE07M6TE", nebo použijte web podatelnu.

Reichelová Pavlína, Bc., Statutární město Jablonec nad Nisou

Dobrý den, posílám odpověď na 106.

1) kdo určil způsob prováděné údržby a na jakém základě byla zvolena technologie údržby:

Způsob údržby v místě obvyklý, byl zvolen po vzájemné shodě techniků oddělení správy komunikací a techniků technických služeb. Údržba válcovaným recyklátem je standardním postupem pro údržbu nezpevněných vozovek nebo vozovek s dožilou penetrací nižších kategorií a účelových komunikací.

2) pro prováděl tuto údržbu (dotaz má zřejmě znít "kdo prováděl ....")

Práce prováděla společnost Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

3) ) jaké byly celkové náklady na tuto údržbu

Tyto práce prováděné v rámci údržby nebyly účtovány, vzhledem k přívalovým dešťům , které předání prací znemožnily.

Martin Černý
pověřený vedením
oddělení správy komunikací
statutární město Jablonec nad Nisou
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou
telefon: 483 357 113
e-mail: [emailová adresa]
Web: www.mestojablonec.cz