Oprava jména žadatele o informaci

Alena Musilová

Povinný subjekt: Kancelář veřejného ochránce práv

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,

Gregorová

Dne 2. 2. 2016 jsem zaslala omylem žádost o poskytnutí informace, která byla na jméno mého manžela a proto Vás žádám, aby odpověď byla zaslána na tuto správnou adresu a jméno.
Děkuji

S přátelským pozdravem,

Alena Musilová

Kancelář veřejného ochránce práv

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 15.2.2016 16:43:39 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Oprava jména žadatele o informaci elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 15.2.2016 16:43:39 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------


Vážená paní/Vážený pane,
Kancelář veřejného ochránce práv přijala a zaevidovala Vaše podání s těmito
základními údaji:

Datum podání: 15.2.2016 16:43:39
Předmět obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Oprava jména žadatele o informaci
Datum zaevidování: 16.2.2016 08:14:00
Vaše evidenční údaje: Musilová Alena, Nové Dvory-Hlíny 3440, 73801 Frýdek-Místek, foi+request-4929-9bb2ed74@i...

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

S pozdravem Kancelář veřejného ochránce práv.