Oplocení staveniště „Na pláni“, Praha 5 – nečinnost SO ÚMČ P5

Dotaz byl odmítnut Hlavní město Praha.

Ing. Martin Šváb

Povinný subjekt: Hlavní město Praha, stavební odbor

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Věc : Oplocení staveniště „Na pláni“, Praha 5 – umístění stavby.

V této věci byla podána dne 19.8.2013 občany stížnost k SO MHMP na nečinnost stavebního odboru ÚMČ Praha5, kterou řeší stavební odbor MHMP pod č.j. MHMP 966835/2013, viz dopis sp.zn. S-MHMP 870205/2013/OST/So z 26.8.2013.
Dne 16.10.2013 jsem na stavební odbor MHMP a jeho právní oddělení zaslal žádost o informaci o stavu šetření stížnosti na nečinnost SO ÚMČ Prahy 5. Tento můj dopis, datovaný 15.10.2013 obsahoval 5 otázek. Uplynulo již 5 týdnů a zatím jsem neobdržel vaši odpověď.
Žádám vás proto zdvořile podle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím o odpověď na můj výše citovaný dopis z 15.10.2013.

S přátelským pozdravem,

Ing. Martin Šváb

podatelna,

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 22.11.2013 14:14:56 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Oplocení staveniště "Na pláni", Praha 5 - nečinnost SO ÚMČ P5 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 22.11.2013 14:14:56 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město PRAHA 25.11.2013 11:40:04

Vaše podání ze dne: 22.11.2013 14:14:56 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Oplocení staveniště "Na pláni", Praha 5... podané na adresu el. podatelny - Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MHMPXOYQKFLF
Datum zaevidování: 25.11.2013 11:34:33
Vaše evidenční údaje: Šváb Martin, Xaveriova 1935/33, 15000 Praha

Vaše podání bylo přijato.

S pozdravem Dekrová Petra

............................

Tip:
Pokud chcete získat informaci o stavu vyřízení písemnosti, použijte web podatelnu
www.praha-mesto.cz