Opět to náměstí

Dotaz byl stažen tazatelem. Bližší vysvětlení můžete najít v níže uvedené korespondenci.

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Tedy se ptám , kdy se začne opravovat dlažba na našem náměstí, kdy se dodají nové lavičky na naše náměstí, byli několikrát slíbeny a nic,a proč je jich v parku 25 a na město se nedá žádná, a to do parku skoro nikdo nechodí jak jsem sám viděl.
Náměstí si zaslouží vaši pozornost, je to vizitka města , jako všude, jen ne u nás.

A prosím pana tajemníka který zastupuje státní správu, prosím jsem dospělí.

S přátelským pozdravem,

Klouda