Operační program Životní prostředí 2014 - 2020

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 pro jednání Vlády ČR dne 8.6.2015

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo životního prostředí

3 přílohy

Dobrý den,

v příloze vám zasíláme odpově´d na vaší žádost, čj. 41272/ENV/15.

S pozdravem

Jitka Pilbauerová
samostatné oddělení tiskové a PR

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 10, 100 10

Tel.:   +420 267 122 054
E-mail: [email address]
El. podatelna: Instituce [MŽP vyžaduje e-mail]