Open Source počítačové programy

Dotaz byl úspěšný.

Jakub Michálek

Povinný subjekt: Kraj Vysočina

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás zdvořile požádat o následující informace:

1. strategické a koncepční dokumenty povinného subjektu v oblasti
informatiky,
2. seznam všech použitých řešení v oblasti informatiky s použitými
open source programy s uvedením dodavatele řešení, názvu
počítačového programu, rozsahu nasazení (počet uživatelů, koncových
zařízení atp.)

Na okraj doplňuji, že uvedené dokumenty bych rád měl k dispozici
pro inspiraci při tvorbě strategie v oblasti informatiky v hlavním
městě Praze, kde jsem zastupitel, případně reference nasazení
svobodného software.

S přátelským pozdravem,

Jakub Michálek

posta, Kraj Vysočina

2 přílohy

[ Email has no body, please see attachments ]

Kraj Vysočina

3 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUJIXP132Y01
Značka : KUJI 37207/2015
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor informatiky
Věc : odpověď na dotaz - open source
Věc podrobně : odpověď na dotaz - open source
Datum podání : 1.6.2015