Open Source počítačové programy

Jakub Michálek vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo financí

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Jakub Michálek

Povinný subjekt: Ministerstvo financí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás zdvořile požádat o následující informace:

1. strategické a koncepční dokumenty povinného subjektu v oblasti informatiky,
2. seznam všech použitých řešení v oblasti informatiky s použitými open source programy s uvedením dodavatele řešení, názvu počítačového programu, rozsahu nasazení (počet uživatelů, koncových zařízení atp.)

Na okraj doplňuji, že uvedené dokumenty bych rád měl k dispozici pro inspiraci při tvorbě strategie v oblasti informatiky v hlavním městě Praze, kde jsem zastupitel, případně reference nasazení svobodného software.

S přátelským pozdravem,

Jakub Michálek

=?iso-8859-2?Q?Spisov=E1 slu=BEba EPD - MF=C8R?=, Ministerstvo financí

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Open Source
počítačové programy', zaslané '20.05.2015 09:55:27' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MFCR5XFZBN

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo financí ČR
Letenská 525/15
11810 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Informace pro všechny,

2 přílohy

-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

 Od: Erlichová Pavla
Ministerstvo financí

29/5/2015

--------------------------------------------------------------------------

Vážený pane,

v příloze tohoto e-mailu Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o informace.

S pozdravem

Pavla Erlichová

Ministerstvo financí
Odbor 10 - Kancelář ministra
Letenská 15
118 10 Praha 1

e-mail: [[1]email address]
telefon: 257 04 2722

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...