Open Source počítačové programy

Jakub Michálek vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo vnitra

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo vnitra měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Jakub Michálek

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás zdvořile požádat o následující informace:

1. strategické a koncepční dokumenty povinného subjektu v oblasti informatiky,
2. seznam všech použitých řešení v oblasti informatiky s použitými open source programy s uvedením dodavatele řešení, názvu počítačového programu, rozsahu nasazení (počet uživatelů, koncových zařízení atp.)

Na okraj doplňuji, že uvedené dokumenty bych rád měl k dispozici pro inspiraci při tvorbě strategie v oblasti informatiky v hlavním městě Praze, kde jsem zastupitel, případně reference nasazení svobodného software.

S přátelským pozdravem,

Jakub Michálek