Open Source počítačové programy

Dotaz byl odmítnut ČEZ, a.s..

Jakub Michálek

Povinný subjekt: ČEZ, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás zdvořile požádat o následující informace:

1. strategické a koncepční dokumenty povinného subjektu v oblasti informatiky,
2. seznam všech použitých řešení v oblasti informatiky s použitými open source programy s uvedením dodavatele řešení, názvu počítačového programu, rozsahu nasazení (počet uživatelů, koncových zařízení atp.)

Na okraj doplňuji, že uvedené dokumenty bych rád měl k dispozici pro inspiraci při tvorbě strategie v oblasti informatiky v hlavním městě Praze, kde jsem zastupitel, případně reference nasazení svobodného software.

S přátelským pozdravem,

Jakub Michálek

Skupina ČEZ, ČEZ, a.s.

Tato zpráva byla skryta. Jsou různé důvody, proč se tak mohlo stát, omlouváme se, že nemůžeme poskytnout bližší informace. Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky. Pokud jste žadatel, můžete se sign in pro prohlížení zprávy.

Informace pro všechny,

2 přílohy

-- Z ODPOVĚDI BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Od: Skupina CEZ
ČEZ, a.s.

20/5/2015

Vážený pane Michálku,

dovolujeme si reagovat na Váš e-mail ze dne 20. 5. 2015 týkající se
žádosti o
poskytnutí informace.

Váš požadavek jsme zaevidovali pod číslem jednacím 1075341962 a předali ke
zpracování
specializovanému pracovišti. O výsledku Vás budeme informovat.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na Zákaznické lince 840 840 840, která je Vám
k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, popřípadě na e-mailové adrese
Instituce [ČEZ vyžaduje e-mail].

Děkujeme Vám.

S pozdravem

Michaela Kracíková
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.
na základě plné moci

Guldenerova 2577/19
326 00 PLZEŇ
tel.: 840 840 840
fax: 371 102 008
e-mail: Instituce [ČEZ vyžaduje e-mail], [1]www.cez.cz

=====================>Původní zpráva<=====================
000001976840-2015
Od: [FOI #4196 e-mail] ??; A-0037564110
Komu: QPBCSEMAIL13; Instituce [ČEZ vyžaduje e-mail]
Odesláno: 20.05.2015, 09:38:10
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Open Source počít

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
ČEZ, a.s.

Žadatel:
===================================================================
Jméno: Jakub Michálek
Datum narození: XXX
Adresa: XXX
Adresa: XXX
Adresa: XXX
===================================================================

Povinný subjekt: ČEZ, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Váže
ná paní, vážený pane,

dovoluji si Vás zdvořile požádat o následující informace:

1. strategické a koncepční dokumenty povinného subjektu v oblasti
informatiky,
2. seznam všech použitých řešení v oblasti informatiky s použitými open
source programy
s uved
ením dodavatele řešení, názvu počítačového programu, rozsahu nasazení
(počet uživatelů,
koncových zařízení atp.)

Na okraj doplňuji, že uvedené dokumenty bych rád měl k dispozici pro
inspiraci při
tvorbě strategie v oblasti informatiky v hlavním městě Pra
ze, kde jsem zastupitel, případně reference nasazení svobodného software.

S přátelským pozdravem,

Jakub Michálek

Informaci poskytněte elektronicky na email: [FOI #4196 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování
ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto
adresu žádám
i o doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19
odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na
základě této žá
dosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona 106/1999
Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[2]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil
souhlas.

Upozornění
provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na
internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ
OSOBNÍ ÚDAJE
ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud osobní údaje d
o odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Doporučujeme
tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze oslovením "Vážený pane,
vážená paní".

Datum podání:

<time datetime="2015-05-20T09:37:47+02:00" title="2015-05-20 09:37:4
7 +0200">20/5/2015</time>
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na
stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a
aut
orských právech si přečtěte:
[3]http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT
nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi
stránkami – ideálně
tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

--

References

Visible links
1. http://www.cez.cz/
2. http://www.informaceprovsechny.cz/
3. http://infoprovsechny.cz/help/officers

Skupina CEZ , ČEZ, a.s.

Tato zpráva byla skryta. Jsou různé důvody, proč se tak mohlo stát, omlouváme se, že nemůžeme poskytnout bližší informace. Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky. Pokud jste žadatel, můžete se sign in pro prohlížení zprávy.

Informace pro všechny,

1 příloha

-- Z ODPOVĚDI BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Od: Skupina CEZ
ČEZ, a.s.

27/7/2015

Vážený pane Michálku,

dovolujeme si reagovat na Váš e-mail ze dne 20. 5. 2015 týkající se
žádosti o sdělení
informací povinného subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k
informacím.

Je nám líto, ale požadované informace Vám nemůžeme poskytnout, protože
nejsme povinným
subjektem.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na Zákaznické lince 840 840 840, která je Vám
k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, popřípadě na e-mailové adrese
Instituce [ČEZ vyžaduje e-mail].

Děkujeme Vám.

S pozdravem

Michaela Kracíková
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.
na základě plné moci

Guldenerova 2577/19
326 00 PLZEŇ
tel.: 840 840 840
fax: 371 102 008
e-mail: Instituce [ČEZ vyžaduje e-mail], [1]www.cez.cz

=====================>Původní zpráva<=====================
000001976840-2015
Od: [FOI #4196 e-mail] ??; A-0037564110
Komu: QPBCSEMAIL13; Instituce [ČEZ vyžaduje e-mail]
Odesláno: 20.05.2015, 09:38:10
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Open Source počít

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
ČEZ, a.s.

Žadatel:
===================================================================
Jméno: Jakub Michálek
Datum narození: xxxx xx xx
Adresa: xxxxxxxx xxxx
Adresa: xxxxx
Adresa: xxx xx
===================================================================

Povinný subjekt: ČEZ, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Váže
ná paní, vážený pane,

dovoluji si Vás zdvořile požádat o následující informace:

1. strategické a koncepční dokumenty povinného subjektu v oblasti
informatiky,
2. seznam všech použitých řešení v oblasti informatiky s použitými open
source programy
s uved
ením dodavatele řešení, názvu počítačového programu, rozsahu nasazení
(počet uživatelů,
koncových zařízení atp.)

Na okraj doplňuji, že uvedené dokumenty bych rád měl k dispozici pro
inspiraci při
tvorbě strategie v oblasti informatiky v hlavním městě Pra
ze, kde jsem zastupitel, případně reference nasazení svobodného software.

S přátelským pozdravem,

Jakub Michálek

Informaci poskytněte elektronicky na email: [FOI #4196 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování
ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto
adresu žádám
i o doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19
odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na
základě této žá
dosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona 106/1999
Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[2]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil
souhlas.

Upozornění
provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na
internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ
OSOBNÍ ÚDAJE
ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud osobní údaje d
o odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Doporučujeme
tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze oslovením "Vážený pane,
vážená paní".

Datum podání:

<time datetime="2015-05-20T09:37:47+02:00" title="2015-05-20 09:37:4
7 +0200">20/5/2015</time>
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na
stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a
aut
orských právech si přečtěte:
[3]http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT
nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi
stránkami – ideálně
tam, kde uveřejňujete povinné informace.

References

Visible links
1. http://www.cez.cz/
2. http://www.informaceprovsechny.cz/
3. http://infoprovsechny.cz/help/officers