Open Government Partnership

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo financí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 14. září 2011 vláda schválila přistoupení České republiky k mezinárodní iniciativě Open Government Partnership. Rád bych na základě žádosti o informace požádal o následující informace:

Slovní popis všech aktivit a kroků učiněných od 14. září 2011 do 10. března 2013 Vaším ministerstvem směřujících k naplnění kapitoly III./3. Zpřístupnění dat a informací Akčního plánu České republiky "Partnerství pro otevřené vládnutí", části 3 "Otevření nejdůležitějších datových zdrojů" (http://www.vlada.cz/assets/ppov/boj-s-ko..., strana 8) včetně data provedení nebo zahájení. Prosím o rozepsání zvlášť pro jednotlivé datové zdroje, jimiž jsou:

- Finanční statistika - státní dluh
- Finanční statistika - vládní finanční statistika
- ÚFIS - účetní záznamy a finanční údaje z CSÚIS
- Centrální registr dotací

S přátelským pozdravem,

Kamil Gregor

Spisová služba EPD - MFČR, Ministerstvo financí

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Dotaz o informace podle dotaz - Open
Government Partnership', zaslané '10.03.2013 14:13:15' bylo po kontrole
všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání bylo přiděleno číslo jednací : MF-42500/2013

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás
bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání
přísluší.

Tento email odeslal elektronický systém spisové služby EPD, neodpovídejte
na něj. Odpověď nebude doručena.

Ministerstvo financí ČR
Letenská 525/15
11810 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: Bulíř Radoslav Mgr.
Ministerstvo financí

22/3/2013

Vážený pane Gregore,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.
106/1999
Sb. Vám v příloze zasílám požadované informace.

S pozdravem

Mgr. Radoslav Bulíř
ředitel odboru 38 - Rozvoj ICT MF
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
tel.: +420 603 222 051