Opatření související s otevřením tunelového komplexu Blanka

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy)

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech opatření v městské hromadné dopravě na území
hlavního města Prahy v souvislosti s otevřením tunelového komplexu
Blanka

Informace mi prosím poskytněte výhradně na tuto e-mailovou adresu,
pokud možno ve strojově čitelném formátu (tj. raději ve wordu než
sken dokumentu).

S pozdravem,

Jan Mohyla

Vyčítal Jiří, ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy)

1 příloha

Vážený pane,

v příloze zasílám naše stanovisko k Vašemu podnětu.

S pozdravem

Ing. Jiří Vyčítal
odbor projektování dopravy - oddělení městské dopravy

ROPID
Rytířská 10/406
110 00, Praha 1
tel.: +420 224 234 737
fax: +420 224 229 423
e-mail: Instituce [ROPID vyžaduje e-mail]
web: http://www.ropid.cz
**************************************

Zpracoval: Vlastimil Janoušek

ukázat citované pasáže