Opatření související s otevřením tunelového komplexu Blanka

Jan Mohyla vznesl tento dotaz dotaz na ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy)

Tento dotaz byl uzavřen pro novou korespondenci. Pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen, kontaktujte nás.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy)

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech opatření v městské hromadné dopravě na území
hlavního města Prahy v souvislosti s otevřením tunelového komplexu
Blanka

Informace mi prosím poskytněte výhradně na tuto e-mailovou adresu,
pokud možno ve strojově čitelném formátu (tj. raději ve wordu než
sken dokumentu).

S pozdravem,

Jan Mohyla

Vyčítal Jiří, ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy)

1 příloha

Vážený pane,

v příloze zasílám naše stanovisko k Vašemu podnětu.

S pozdravem

Ing. Jiří Vyčítal
odbor projektování dopravy - oddělení městské dopravy

ROPID
Rytířská 10/406
110 00, Praha 1
tel.: +420 224 234 737
fax: +420 224 229 423
e-mail: Instituce [ROPID vyžaduje e-mail]
web: http://www.ropid.cz
**************************************

Zpracoval: Vlastimil Janoušek

ukázat citované pasáže