Opatření přijatá za účelem ukončení bohatnutí na lidské chudobě

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu "Opatření přijatá resortem MPSV za účelem ukončení bohatnutí na lidské chudobě v souvislosti s novelizací zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi" pro jednání Vlády ČR

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Opatření přijatá za účelem ukončení bohatnutí na lidské chudobě"

bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 17.10.2014 13:26:56, zaregistrováno bylo dne: 17.10.2014 13:55:51 pod číslem jednacím: 2014/69297.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

6 příloh