Opatření obecné povahy na stanovení dopravního značení Jankovcova x U Vody

Dotaz byl úspěšný.

Petr Havlíček

Povinný subjekt: Městská část Praha 7

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
- žádám o opatření obecné povahy na úpravu křižovatky Jankovcova x U Vody vč. příloh, dále návrh na OOP na stanovení DZ vč. příloh, které byly předloženy při žádosti o náhled dle výzvy k uplatnění připomínek a vyjádření PČR k DIO. Ke všem dokumentům, prosím data vyvěšení, sejmutí z úřední desky a nabytí právní moci.
- Dále žádám o sdělení, zda byly k výše zmiňované akci vzneseny nějaké připomínky nebo námitky.

Děkuji a s přátelským pozdravem,

Petr Havlíček

Pořízka Jiří Bc.,

6 příloh

Dobrý den vážený pane,

 

v příloze Vám zasíláme odpověď společně s přílohami na Vaši žádost o
poskytnutí informace podle InfZ.

 

S pozdravem

 

Bc. Jiří Pořízka 

vedoucí Útvaru kontroly, auditu a stížností

 

e-mail:[1][emailová adresa

mob: +420 737 660 669

kancelář: Dělnická 44a, 170 00  Praha 7

 

[2]Popis: Popis: cid:image001.jpg@01D133FE.155CAD40

 

Městská část Praha 7

Úřad městské části Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

[3]www.praha7.cz + [4]facebook

 

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit
[5]zde.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha7.cz/ blocked::http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
4. https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7
5. http://hobulet.cz/dotaznik_spokojenosti....
http://www.praha7.cz/formular