Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Zdeňka Brožová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Opatření města proti klimaticke krizi

Čekáme, až si Zdeňka Brožová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Zdeňka Brožová

Povinný subjekt: Město Cheb

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o informace o tom, jaké adaptační a mitigační opatření plánuje město Cheb v rámci aktuální klimatické krize.

Také prosím o informace o tom, jaké byly zadány studie na vytvoření těchto opatření.

S přátelským pozdravem,

Ing. Zdeňka Brožová

ePodatelna Městského úřadu Cheb, Město Cheb

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 19.9.2019 12:13:49 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Opatření města proti klimaticke krizi elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 19.9.2019 12:13:49 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Vaše podání bez elektronického podpisu bylo přijato dne 19.9.2019 12:13:49 pod číslem MUCHX01AQU7Q.

S pozdravem

Paluková Lenka
Městský úřad Cheb

Sinkulová Jana, Ing, Město Cheb

1 příloha

 

Dobrý den

Na vaši žádost o poskytnutí  informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
Vám sdělujeme:

Pro  město Cheb zpracovává Ústavu globální změny Akademie věd ČR adaptační
studii na důsledky klimatických změn s názvem  LIFE LOCAL ADAPT „Integrace
adaptací na změnu klimatu“ hledá vhodná řešení pro zohledňování
adaptačních opatření v rozhodovacích procesech a pro jejich následnou
implementaci.

 

 

S pozdravem

 

Ing.Jana Sinkulová

Odbor stavební a životního prostředí

Vodní hospodářství,Ochrana přírody a krajiny

 

[1]Popis: cid:image001.gif@01CCCEE1.E3BE3A40

 

Městský úřad Cheb

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14

350 00 CHEB

 

tel.: +420 354 440 517

fax: +420 354 440 553

e-mail: sinkulova[2]@cheb.cz

[3]www.cheb.cz

 

References

Visible links
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.cheb/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Zdeňka Brožová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.